Go to content

Doctoral school

Research data management
RESEARCH DATA MANAGEMENT BASICS FOR PHD STUDENTS

 

7. 4. 2022

Uvodni pozdrav / Welcome address, prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, Doktorska šola UL / Doctoral School of the University of Ljubljana Pomembnost načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju /  Importance of a data management plan in doctoral studies, prorektor / Vice-rector prof. dr. Anton RamšakUvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki / Introduction to research data management, dr. Sonja Bezjak, UL FDV, Arhiv družboslovnih podatkov / Social Science Data Archives  

Predstavitev v slovenščini / Presentation in EnglishNačrt ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente UL / Data management plan for UL doctoral students, prof. dr. Danijel Skočaj, UL FRI 

Predstavitev / PresentationIzjeme od odprtosti raziskovalnih podatkov / Exemptions from open research data, dr. Mojca Kotar, Rektorat / Rectorate UL

Predstavitev v slovenščini / Presentation in EnglishVprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin