»KAKOVOST  DOKTORSKEGA ŠTUDIJA V ČASU INTERNACIONALIZACIJE VISOKOŠOLSKEGA   IZOBRAŽEVANJA«

 sreda, 25. maja 2016, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

 Program posveta

 9.30 - 10.00   Registracija udeležencev 
10.00 - 10.10  Pozdrav udeležencem in predstavitev posveta, predstojnica Doktorske šole UL prof. dr.            Aleksandra Kanjuo Mrčela
10.10 - 10. 20  Pozdravni nagovor rektorja UL, prof. dr. Ivana Svetlika
10.20 - 10. 30 Nagovor prve predstojnice Doktorske šole UL, prof. dr. Katje Breskvar
10.30- 11.30   Current Issues in Doctoral Education and Innovation Policies: Looking Beyond One's National Horizon, Prof. dr. Maresi Nerad, University of Washington,  Seattle
11.30 - 12.00 Odmor (ob kavi in prigrizku)
12.00- 12.20 Odlično mentorstvo kot ključna sestavina kakovostnega doktorskega študija,  Prof. dr. Barbara Simončič
12.20 - 13.00  Razprava in zaključki (moderira predstojnica  Doktorske šole UL prof. dr. Aleksandra  Kanjuo Mrčela)

 

Predstavitvi s posveta: 
- predstavitev prof. dr. Maresi Nerad
predstavitev prof. dr. Barbara Simončič