Skoči na vsebino

Doktorska šola

Koristne informacije
Regionalna platforma Zahodnega Balkana

Univerza v Ljubljani sodeluje v Regionalni platformi Zahodnega Balkana za sodelovanje v visokem šolstvu in raziskovanju. Osrednji namen je večja prepoznavnost in izboljšanje sodelovanja med univerzami v regiji. Posebna pozornost Regionalne platforme, v kateri poleg Univerze v Ljubljani sodelujejo še Univerza v Zagrebu, Univerza v Beogradu in Univerza v Novem Sadu, je namenjena razvoju in kakovosti doktorskega študija. Spodbujanje razvoja strateških partnerstev v regiji Zahodnega Balkana je tudi eden od ciljev Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je sprejela Vlada RS.

Z namenom večje mobilnosti študentov in profesorjev na področju držav Zahodnega Balkana so sodelujoče univerze na podlagi skupnih kriterijev oblikovale seznam uspešnih učiteljev in učiteljic, znanstvenikov in znanstvenic, ki bodo kot (so)mentorji ali člani komisij sodelovali pri spremljanju dela doktorskih študentov in študentk.

Seznami ekspertov sodelujočih univerz