Univerzitetna služba za doktorski študij
 
E-mail:


Aleksandra Kanjuo Mrčela, Predstojnica Doktorske šole
E-mail:

Marjana Slobodnik – vodja službe
E-mail:

Sergeja Mitič
E-mail:
 
Tjaša Podpečan
E-mail:

Ivana Babič
E-mail: