Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Kontakti

Univerzitetna služba za doktorski študij
E-mail:


Aleksandra Kanjuo Mrčela, Predstojnica Doktorske šole
E-mail:

Sergeja Mitič – vodja službe
E-mail:

Tjaša Podpečan
E-mail:

Ivana Babič
E-mail:

Jasmina Balant
E-mail:

Simona Erjavec
E-mail:   

Jelena Tomažin
E-mail: