Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Kontakti

Univerzitetna služba za doktorski študij
E-mail:


Aleksandra Kanjuo Mrčela, Predstojnica Doktorske šole
E-mail:

Sergeja Mitič– vodja službe
E-mail:
 
Tjaša Podpečan
E-mail:

Simona Erjavec
E-mail:

Jasmina Balant
E-mail:

Jelena Tomažin
E-mail: