Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Letna srečanja doktorske šole

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti mentorstva na doktorskem študiju. Mentorji so ključne osebe, ki skrbijo za kakovost doktorskih disertacij in razvoj odličnih doktorjev znanosti. Kakovost mentorstva ni odvisna le od mentorja, temveč predvsem od kakovosti odnosa mentor - doktorand. In prav zaradi tega smo letošnje srečanje Doktorske šole, ki je bilo 22. novembra 2018, na UL FDV, posvetili izzivom mentoriranja na doktorskem študiju.

srecanje18_1

 

DSC06272-v2

 

Na srečanju, ki je bilo v prvi vrsti namenjeno mladim mentorjem na doktorskem študiju, so o pomenu mentoriranja, njihovi vlogi pri zagotavljanju kakovosti doktorskega študija in izzivih razpravljali izkušeni mentorji skupaj z mladimi mentorji in doktorandi.  

V prvem delu srečanja je svoje izkušnje mentorstva na doktorskem študiju predstavil mentor leta 2017 prof. dr. Primož Ziherl z UL FMF. Po njegovem mnenju ne obstaja recept za uspešno mentoriranje. Zaradi zelo osebnega odnosa med mentorjem in doktorandom je zelo pomembno, da se oba v tem dolgotrajnem odnosu dobro spoznata in že na začetku začrtata skupno pot. Odgovornost mentorja, da omogoči oziroma pomaga doktorandu realizirati raziskovalne ambicije, je zelo velika, saj je nenazadnje cilj doktorskega študija po njegovem mnenju pridobitev licence za samostojno raziskovalno delo.
ziherl

Lastnosti dobrih mentorjev in težave, s katerimi se soočajo doktorandi, je predstavila Urška Slapšak, predsednica Mlade akademije, društva doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere. Izpostavila je motivacijo doktoranda kot najpomembnejšo skrivno sestavino na poti do doktorata znanosti, ki med študijem precej niha in je razlog, da veliko študentov na tej poti tudi obupa. Dotaknila se je tudi izzivov doktorskih študentov in pomembnost sodelovanja z mentorjem ves čas študija.

Predstavitev Urške Slapšak

Mag. Irena Vipavc Brvar pa je predstavila poslanstvo, naloge in prednosti Arhiva družboslovnih podatkov (ADP), ki na nacionalni ravni opravlja storitev podatkovnega središča za družboslovje. Glavne storitve ADP so prevzem raziskovalnega gradiva, digitalno skrbništvo nad predanim gradivom in zagotavljanje dostopa do raziskovalnega gradiva. Iz širokega nabora družboslovnih disciplin pridobiva pomembne podatkovne vire, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji rabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

Predstavitev mag. Irene Vipavc Brvar


V drugem delu srečanja so udeleženci na delavnicah razpravljali o različnih izzivih mentoriranja.

Povzetki delavnic – izzivi mentoriranja z mladimi mentorji

Delavnica 1: Kaj je mentoriranje?
Udeleženci delavnice z vodjo prof. dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela
del1
Foto: Primož Hrvacki

Delavnica 2: Spodbujanje (med)odvisnosti raziskovalcev:  med prevelikim nadzorom in osamljenostjo
Udeleženci delavnice z vodjo prof. dr. Barbaro Simončič
del2
Foto: Primož Hrvacki

Delavnica 3: Odličnost mentoriranja: med neodgovornostjo in birokratizacijo
Udeleženci delavnice z vodjo izr. prof. dr. Tadejo Zupančič
del3
Foto: Primož Hrvacki

Delavnica 4: Mentoriranje preko meja (tujih študentov, drugih disciplin, drugih sfer, npr. gospodarstvo, NGO)
Udeleženci delavnice z vodjem izr. prof. dr.  Danijelom Skočajem
del4
Foto: Primož Hrvacki

Delavnica 5: Konflikti v mentorskem procesu
Udeleženci delavnice z vodjo izr. prof. dr. Andrejo Žgajner Gotvajn 
del5
Foto: Primož Hrvacki

Plenarna razprava je pokazala, da je odličnost mentoriranja zelo kompleksna in da je skrb za odlično mentoriranje tudi odgovornost institucije. Med glavnimi izzivi velja izpostaviti sistematično izobraževanje mladih mentorjev, skrb za kakovost in etičnost, redne izmenjave raziskovalnih idej in izkušenj, krepitev sodelovanja med raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, okrepitev sodelovanja z  vrhunskimi strokovnjaki iz gospodarstva in njihova vključitev v mentorski proces, promocija doktorjev znanosti v gospodarstvu. 

Zaključki srečanja
 

Posvet Doktorske šole Univerze v Ljubljani: »Aktualni izzivi in prihodnost doktorskega študija v Evropi, po 10 letih delovanja DOKTORSKE ŠOLE Univerze v Ljubljani«, dne 25. maja 2017

S posvetom o aktualnih in prihajajočih izzivih doktorskega študija ter prioritetah njegovega nadaljnjega razvoja na Univerzi v Ljubljani smo obeležili že deseto obletnico delovanja Doktorske šole. Poseben poudarek je bil namenjen pomembni vlogi mentoric in mentorjev doktorskih študentov v spremenjenih pogojih in okoliščinah doktorskega študija. Kot gosti posveta, ki je namenjen vsem odgovornim za doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, so sodelovali dr. David Oliva Uribe, vodja Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE), prof. dr. Mario Poljak, Mentor leta 2016 po izboru društva Mlada akademija, prof. dr. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Univerze na Reki, prof. dr. Peter Scherrer, prorektor Univerze v Gradcu, in Jernej Zupanc, predstavnik Društva Mlada akademija.

Program posveta
 

Gradiva s posveta:


Slike s posveta

 dr. David Oliva Uribe, vodja Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE), prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani in prof. dr. Borut Božič, predsednik Upravnega odbora Univerze v LjubljaniNagovor predstojnice Doktorkse šole prof .dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani,prof. dr. Peter Scherrer, prorektor Univerze v GradcuDSC_3448.JPGdr. David Oliva Uribe, vodja Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE)prof. dr. Mario Poljak, Mentor leta 2016 po izboru društva Mlada akademijaprof. dr. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Univerze na Reki

Prispevki in slike s Posveta  Doktorske šole Univerze v Ljubljani: »Kakovost doktorskega študija v času internacionalizacije visokega šolstva«, dne 25. maja 2016

Posvet Doktorske šole Univerze v Ljubljani: »Kakovost doktorskega študija v času internacionalizacije visokega šolstva«, dne 25. maja 2016: na letošnjem srečanju, ki ga namenjamo vsem odgovornim za doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, bomo spregovorili o aktualnih vprašanjih odličnosti doktorskega študija, še posebej o novostih in stalnicah v kakovostni skrbi za raziskovalno in profesionalno rast doktorskih študentov in študentk v pogojih pospešene internacionalizacije raziskovanja in izobraževanja.

Udeležence posveta je v uvodu pozdravil rektor prof. dr. Ivan Svetlik. 

Predstojnica Doktorske šole prof. dr. Katja Breskvar je predstavila priporočila EUA-CDE (Council for Doctoral Education) o mentorstvu doktorskih študentov.   

Na letošnjem srečanju je kot gost sodeloval tudi profesor David Bogle, ki je predstojnik doktorske šole na UCL (University College London)  in predsedujoči v skupini odgovornih za doktorski študij LERU (League of European Research Universities). 

Svoje izkušnje in poglede na mentorstvo doktorskih študentov sta predstavila prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko in prof. dr. Domen Leštan z Biotehniške fakultete. Prof. dr. Marko Pahor pa je predstavil izkušnjo  Ekonomske fakultete na področju usposabljanja in informiranja mentorjev na doktorskem študiju. 

Marjana Slobodnik in Sergeja Mitič iz službe za doktorski študij sta predstavili določila Statuta in sklepe Senata UL, ki opredeljujejo mentorstvo in somentorstvo  na doktorskem študiju ter stališča doktorskih študentov o mentorjih.

Predstavitve s posveta:
Prof. dr. Katja Breskvar 
Prof. David Bogle.ppsx
Prof. dr. Damijan Miklavčič
Prof. dr. Domen Leštan
Prof. dr. Marko Pahor
Marjana Slobodnik in Sergeja Mitič

Fotografije s posveta:
C75T0399C75T0419C75T0428C75T0441C75T0447C75T0451C75T0456C75T0470C75T0471C75T0473C75T0477C75T0479