Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Mednarodno sodelovanje

Univerza v Ljubljani sodeluje v Regionalni platformi Zahodnega Balkana za sodelovanje v visokem šolstvu in raziskovanju. Osrednji namen je večja prepoznavnost in izboljšanje sodelovanja med univerzami v regiji. Posebna pozornost Regionalne platforme, v kateri poleg Univerze v Ljubljani sodelujejo še Univerza v Zagrebu, Univerza v Beogradu in Univerza v Novem Sadu, je namenjena razvoju in kakovosti doktorskega študija. Spodbujanje razvoja strateških partnerstev v regiji Zahodnega Balkana je tudi eden od ciljev Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je sprejela Vlada RS.

Z namenom večje mobilnosti študentov in profesorjev na področju držav Zahodnega Balkana so sodelujoče univerze na podlagi skupnih kriterijev oblikovale seznam uspešnih učiteljev in učiteljic, znanstvenikov in znanstvenic, ki bodo kot (so)mentorji ali člani komisij sodelovali pri spremljanju dela doktorskih študentov in študentk.

Seznami ekspertov sodelujočih univerz

SVET ZA DOKTORSKO IZOBRAŽEVANJE EVROPSKEGA ZDRUŽENJA UNIVERZ
© EUA-CDE/Željko Stevanić, IFP 

Univerza v Ljubljani je članica Evropskega združenja univerz in je 7. in 8. junija 2018 na Pravni fakulteti gostila 11. letno srečanje Sveta za doktorski izobraževanje Evropskega združenja univerz EUA-CDE. Konference se je udeležilo več kot 230 udeležencev z vsega sveta, ki so pod skupnim naslovom Odličnost skozi raznolikost - doktorsko izobraževanje v globaliziranem svetu razpravljali o aktualnih izzivih doktorskega izobraževanja. Dan pred začetkom konference je rektor prof. dr. Igor Papič v sodelovanju z usmerjevalnim odborom EUA-CDE na okrogli mizi gostil rektorje in prorektorje univerz Regionalne platforme Zahodnega Balkana ter univerz v Gradcu in Trstu. Osrednja tema je bila predstavitev Regionalne platforme, sodelovanje sodelujočih institucij z namenom krepitve njihove vloge v evropski izobraževalni skupnosti in kakovosti doktorskega študija ter sodelovanja pri doktorskem izobraževanju s področja energije.

Fotografije 11. letne konference EUA-CDE
Posnetek 4. plenarnega zasedanja na 11. letni konferenci EUA-CDE
Prispevki sodelujočih strokovnjakov na 11. letni konferenci EUA-CDE:
Alexsander Hasgall, vodja združenja EUA-CDE
Carolyn Wynne, Coventry University
Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Univerze na Reki

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Univerza v Ljubljani v okviru Doktorske šole v sodelovanju z Univerzo v Gradcu organizira letne delavnice, na katerih doktorski študenti in študentke obravnavajo različne tematike. V letošnjem letu se je k izvedbi delavnic priključila tudi Univerza na Reki. Četrta trodnevna interdisciplinarna delavnica je tokrat potekala od 6. do 8. junija 2019 na Univerzi na Reki na temo Kvalitete življenja in pogojev dela v Evropi, na kateri je 15 doktorskih študentk in študentov z vseh treh univerz predstavilo svoje raziskovalno delo. Predavanja in vodenje delavnic so izvedli predavatelji/-ce in strokovnjaki/-nje: Daphne Ahrendt z Eurofound, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Janez Štebe, Andrej Kohont in Irena Vipavc Brvar z Univerze v Ljubljani, Otto Bodi-Fernandez, Markus Hadler, Dieter Reicher z Univerze v Gradcu, Snježana Prijić Samaržija, Nebojša Zelič in Elvio Baccarini z Univerze na Reki.

 Delavnica Kvaliteta življenja in pogoji dela v Evropi

Doktorska šola Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Univerzo v Gradcu že tretjič uspešno organizirala dvodnevno delavnico za doktorske študente in študentke. Dvodnevna delavnica na temo varstva okolja je bila 22. in 23. marca 2018 na Univerzi v Gradcu (Institute of Systems Sciences, Innovation and Sustainability Research). Delavnico sta odprla predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela ter prorektor Univerze v Gradcu Prof. Peter Scherrer. Delavnica je bila zasnovana interdisciplinarno in je obravnavala različne vidike varstva okolja. Udeležilo se jo je 15 doktorskih študentk in študentov z obeh univerz. Moderirali so jo odlični predavatelji/-ce Prof. Manfred Füllsack, Prof. Tobias Stern, Prof. Rupert J. Baumgartner z Univerze v Gradcu in prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


Dvodnevna delavnica na temo Migracije je potekala v petek, 13. januarja 2017 in soboto, 14. januarja 2017. Delavnica je bila zasnovana interdisciplinarno in je obravnavala različne vidike migracij. Udeležilo se jo je šestnajst doktorskih študentov z obeh univerz. Delavnico so moderirali odlični predavatelji prof. Karin Schmidlechner-Lienhart, prof. Gerd Oberleitner, dr. Lisa Heschl z Univerze v Gradcu ter doc. dr. Mojca Pajnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in prof. dr. Grega Strban s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
Poročili slednjih dveh si lahko preberete na označenih povezavah:
• doc. dr. Mojca Pajnik
• prof. dr. Grega Strban

Interdisciplinarna delavnica MigracijeUdeleženci interdisciplinarne delavnice Migracije z Univerze v Ljubljani in Univerze v Gradcu. <br />
<br />
Foto: Matea Lacmanović

Avtorici fotografij sta Matea Lacmanović in Tjaša Podpečan.

 

Interdisciplinarna delavnica »Perspektive raziskovalne etike«  je potekala 15. januarja 2016 in 16. januarja 2016 na Univerzi v Gradcu. Doktorski študenti in študentke so na tej delavnici obravnavali praktične in filozofske vidike raziskovalne etike.