Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Mednarodno sodelovanje

Univerza v Ljubljani sodeluje v Regionalni platformi Zahodnega Balkana za sodelovanje v visokem šolstvu in raziskovanju. Osrednji namen je večja prepoznavnost in izboljšanje sodelovanja med univerzami v regiji. Posebna pozornost Regionalne platforme, v kateri poleg Univerze v Ljubljani sodelujejo še Univerza v Zagrebu, Univerza v Beogradu in Univerza v Novem Sadu, je namenjena razvoju in kakovosti doktorskega študija. Spodbujanje razvoja strateških partnerstev v regiji Zahodnega Balkana je tudi eden od ciljev Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je sprejela Vlada RS.

Z namenom večje mobilnosti študentov in profesorjev na področju držav Zahodnega Balkana so sodelujoče univerze na podlagi skupnih kriterijev oblikovale seznam uspešnih učiteljev in učiteljic, znanstvenikov in znanstvenic, ki bodo kot (so)mentorji ali člani komisij sodelovali pri spremljanju dela doktorskih študentov in študentk.

Seznami ekspertov sodelujočih univerz

Univerza v Ljubljani v okviru Doktorske šole v sodelovanju z Univerzo v Gradcu organizira letne delavnice, na katerih doktorski študenti in študentke obravnavajo različne tematike.
 

Zadnja dvodnevna delavnica na temo Migracije je potekala v petek, 13. januarja 2017 in soboto, 14. januarja 2017. Delavnica je bila zasnovana interdisciplinarno in je obravnavala različne vidike migracij. Udeležilo se jo je šestnajst doktorskih študentov z obeh univerz. Delavnico so moderirali odlični predavatelji prof. Karin Schmidlechner-Lienhart, prof. Gerd Oberleitner, dr. Lisa Heschl z Univerze v Gradcu ter doc. dr. Mojca Pajnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in prof. dr. Grega Strban s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
Poročili slednjih dveh si lahko preberete na označenih povezavah:
• doc. dr. Mojca Pajnik
• prof. dr. Grega Strban

Interdisciplinarna delavnica MigracijeUdeleženci interdisciplinarne delavnice Migracije z Univerze v Ljubljani in Univerze v Gradcu. <br />
<br />
Foto: Matea Lacmanović

Avtorici fotografij sta Matea Lacmanović in Tjaša Podpečan.

 

Interdisciplinarna delavnica »Perspektive raziskovalne etike«  je potekala 15. januarja 2016 in 16. januarja 2016 na Univerzi v Gradcu. Doktorski študenti in študentke so na tej delavnici obravnavali praktične in filozofske vidike raziskovalne etike.