Skoči na vsebino

Doktorska šola

Pravila in postopki na doktorskem študiju
Arhiv pravil na doktorskem študiju

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljal od 8. 6. 2019 do 30. 9. 2021

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljal od 14 .10. 2017 do 8. 6. 2019

Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012  

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (veljal od študijskega leta 2017/2018 do 18. 12. 2018)

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso.