Doktorska šola

Predstavitev
Skrbniki doktorskih študijskih programov

Doktorski študijski program Skrbnik/ca
Biomedicina, interdisciplinarni prof. dr. Borut Božič, predsednik PS
Statistika, interdisciplinarni prof. dr. Janez Stare, predsednik PS
Varstvo okolja, interdisciplinarni prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, predsednica PS
Bioznanosti, interdisciplinarni prof. dr. Peter Dovč, predsednik PS
Humanistika in družboslovje, interdisciplinarni izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda, FDV, in izr. prof. dr. Sašo Jerše, FF
Znanost in inženirstvo materialov, interdisciplinarni prof. dr. Boštjan Markoli
Ekonomske in poslovne vede prof. dr. Mateja Drnovšek
Arhitektura prof. dr. Tadeja Zupančič
Elektrotehnika prof. dr. Sašo Blažič
Grajeno okolje prof. dr. Krištof Oštir
Kemijske znanosti prof. dr. Brigita Lenarčič
Matematika in fizika izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik
Računalništvo in informatika prof. dr. Danijel Skočaj
Strojništvo prof. dr. Miha Boltežar
Kineziologija izr. prof. dr. Maja Pajek
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje prof. dr. Barbara Simončič
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede prof. dr. Janez Krek
Pravo prof. dr. Aleš Galič
Teologija prof. dr. Tomaž Erzar
Pomorstvo in promet doc. dr. Marko Perkovič
Upravljanje in ekonomika javnega sektorja prof. dr. Maja Klun


Sklep o ustanovitvi Sveta skrbnikov doktorskih študijskih programov je sprejel Senat UL, na 8. seji, 27. 5. 2014. Svet skrbnikov vodi predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin.