Skoči na vsebino

Doktorska šola

Predstavitev
Skrbniki doktorskih študijskih programov

Doktorski študijski program Skrbnik/ca
Biomedicina, interdisciplinarni prof. dr. Borut Božič, predsednik PS
Statistika, interdisciplinarni izr. prof. dr. Mihael Perman, predsednik PS
Varstvo okolja, interdisciplinarni prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica PS
Bioznanosti, interdisciplinarni izr. prof. dr. Valentina Schmitzer, predsednica PS
Humanistika in družboslovje, interdisciplinarni izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda, FDV, in izr. prof. dr. Sašo Jerše, FF
Znanost in inženirstvo materialov, interdisciplinarni prof. dr. Boštjan Markoli
Ekonomske in poslovne vede prof. dr. Mateja Drnovšek
Arhitektura prof. dr. Tadeja Zupančič
Elektrotehnika izr. prof. dr. Boštjan Batagelj
Grajeno okolje prof. dr. Dejan Zupan
Kemijske znanosti prof. dr. Marko Novinec
Matematika in fizika izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik
Računalništvo in informatika prof. dr. Danijel Skočaj
Strojništvo prof. dr. Matija Jezeršek
Kineziologija prof. dr. Maja Pajek
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje prof. dr. Barbara Simončič
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede prof. dr. Janez Krek
Pravo prof. dr. Aleš Galič
Teologija prof. dr. Tomaž Erzar
Pomorstvo in promet doc. dr. Marko Perkovič
Upravljanje in ekonomika javnega sektorja prof. dr. Janez Stare


Sklep o ustanovitvi Sveta skrbnikov doktorskih študijskih programov je sprejel Senat UL, na 8. seji, 27. 5. 2014. Svet skrbnikov vodi predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin.