Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica promovirala sedem novih doktorjev znanosti

Datum objave: 11.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:                           
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
       
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
                   
1. Gregor Gorenc

doktor znanosti s področja    genetike                   
prof. dr. Gorazd Avguštin
Opis mobilnih genetskih elementov in sistema za zaznavanje celične gostote pri
anaerobnih bakterijah iz rodu Prevotella

2. Nikica Ogris
doktor znanosti s področja    gozdarstva                   
prof. dr. Maja Jurc
Model zdravja gozdov v Sloveniji

3. Janez Prešern   
doktor znanosti s področja    biologije               
prof. dr. Andrej Čokl
Nevrobiološka osnova orientacije stenice vrste Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) proti viru vibracijskega signala

4. Helena Poličnik   
doktorica znanosti s področja biologije                   
prof. dr. Franc Batič
Ugotavljanje onesnaženosti zraka s kartiranjem epifitskih lišajev in z analizo akumulacije težkih kovin


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
                   
5. Tomaž Žagar

doktor znanosti s področja    elektrotehnike                   
doc. dr. Dejan Križaj
Razvoj in analiza bioimpedančnih metod za vrednotenje živčnomišičnih okvar       FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
                   
6. Klemen Zakšek   

doktor znanosti s področja    geodezije               
prof. dr. Krištof Oštir
Določitev temperature zraka iz modela temperature površja visoke prostorske in časovne ločljivosti


MEDICINSKA FAKULTETA
                   
7. Oja Prelovšek

doktorica znanosti s področja medicinskih ved           
prof. dr. Zoran Grubič
Uravnavanje izražanja interlevkina-6 in njegovega izločanja iz skeletnih mišičnih celic v kulturi