Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica promovirala dvanajst doktorjev znanosti

Datum objave: 06.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA FARMACIJO

1. Igor Locatelli 
doktor znanosti s področja farmacije
doc. dr. Iztok Grabnar
Načrtovanje režimov odmerjanja varfarina, risperidona in haloperidola z metodami klinične farmakokinetike

2. Vesna Krošelj  
doktorica znanosti s področja farmacije  
prof. dr. Franc Vrečer
Optimizacija izdelave pelet z lansoprazolom s termoplastičnim peletiranjem v hitrem mešalniku

3. Kristina Nadrah 
doktorica znanosti s področja farmacije    
prof. dr. Marija Sollner Dolenc
Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje modulatorjev delovanja integrinskih receptorjev

4. Janez Ilaš
doktor znanosti s področja farmacije    
prof. dr. Danijel Kikelj
Načrtovanje in sinteza novih antitrombotičnih učinkovin z dualnim mehanizmom delovanja

5. Damjana Zupančič Božič
doktorica znanosti s področja farmacije    
prof. dr. Franc Vrečer
Optimizacija tabletiranja na osnovi študija plastično-elastičnih lastnosti delcev

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

6. Polona Oblak
doktorica znanosti s področja matematike     
prof. dr. Tomaž Košir
Orbite parov komutirajočih nilpotentnih matrik

7. Janez Žabkar
doktor znanosti s področja fizike
prof. dr. Marko Zgonik
Optična parametrična pretvorba Nd: YAG laserja v očem varno območje spektra

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

8. Alira Srdoč 
doktorica znanosti s področja strojništva   
prof. dr. Alojzij Sluga
akad. prof. dr. Ivan Bratko, som.
Model vodenja kakovosti na osnovi baze podatkov in znanja

9. Miha Ambrož
doktor znanosti s področja  strojništva   
prof. dr. Ivan Prebil
Računalniško podprto določanje kritičnih situacij v cestnem prometu

VETERINARSKA FAKULTETA

10. Uroš Krapež 
doktor znanosti s področja veterinarske medicine   
prof. dr. Olga Zorman Rojs
prof. dr. Darja Barlič-Maganja, som.
Molekularno ozadje slovenskih izolatov virusa kužnega bronhitisa  

11. Aleksandra Vergles Rataj 
doktorica znanosti s področja veterinarske medicine   
prof. dr. Andrej Bidovec
Invadiranost lisice (Vulpes vulpes) s črevesnimi zajedavci v Sloveniji

12. Joško Račnik 
doktor znanosti s področja veterinarske medicine   
prof. dr. Olga Zorman Rojs
Epidemiološka študija aviarne influence in bolezni zahodnega Nila (West Nile) pri pticah v Sloveniji