Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica promovirala deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 13.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Mitja Nemec
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Vanja Ambrožič
Prediktivne metode pri reguliranih trifaznih pretvorniških sistemih

2. Boštjan Pevec
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Danjel Vončina
Optimizacija krmilnih in regulacijskih algoritmov elektronsko komutiranih motorjev

3. Borut Wagner
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Tadej Tuma
Izračun stacionarnega stanja električnih vezij in njegova uporaba pri optimizacijskih postopkih

4. Matej Cvikl
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Andrej Žemva
Analiza signala ekg v navidezno resničnem času z namenskim vezjem

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

5. Simon Rusjan
doktor znanosti s področja varstvo okolja
prof. dr. Matjaž Mikoš
prof. dr. Mitja Brilly, som.
Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

6. Matjaž Spreitzer
doktor znanosti s področja materialov
prof. dr. Danilo Suvorov
Vpliv sinteznih in strukturnih značilnosti na električne lastnosti napetostno prilagodljivih materialov na osnovi Na0,5 Bi0,5 TiO3

7. Jernej Wagger
doktor znanosti s področja kemije
akad. prof. dr. Branko Stanovnik
a, ß-Nenasičene-a-aminokisline v sintezi nekaterih naravnih spojin in njihovih analogov

8. Tina Bunič
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Boris Žemva
XeF2 in polihidrogenfluoridni anioni kot ligandi v spojinah nekaterih kovinskih(II) heksafluorometalatov in heksafluorofosfatov

9. Rožle Jakopič
doktor znanosti s področja kemije
znan. sod. dr. Ljudmila Benedik
prof. dr. Boris Pihlar, som.
Analizne metode za določanje izotopskih razmerij uranovih in plutonijevih radioizotopov

10. Jernej Kajtna
doktor znanosti s področja kemijskega inženirstva
prof. dr. Janvit Golob
prof. dr. Matjaž Krajnc, som.
Suspenzijska polimerizacija in sušenje mikrosfernega akrilatnega lepila