Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica UL promovirala 10 doktorjev znanosti

Datum objave: 02.07.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:       
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
     
1. Matevž Juvančič 
doktor znanosti s področja arhitekture
doc. dr. Tadeja Zupančič
Vpliv lastnosti in elementov izobraževalnih vmesnikov na njihovo učinkovitost v arhitekturnem izobraževanju splošne javnosti

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 
 
2. Damir Črnčec  
doktor znanosti s področja družbenih ved - politologije  
prof. dr. Marjan Brezovšek
doc. dr. Igor Kotnik, som.
Obveščevalna dejavnost v javnem in zasebnem sektorju (gospodarska vs. konkurenčna obveščevalna dejavnost)

3. Mateja Rek 
doktorica znanosti s področja družbenih ved - sociologije    
prof. dr. Frane Adam
doc. dr. Matej Makarovič, som.
Vpliv socialnega kapitala na oblikovanje evropske civilne družbe
  
4. Igor Šoltes
doktor znanosti s področja družbenih ved - politologije    
prof. dr. Drago Zajc
prof. dr. Bogomil Ferfila, som.
Pomen in vloga sistema javnih naročil pri delovanju države

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTV O IN INFORMATIKO

5. Karl Petrič
doktor znanosti s področja računalništva in informatike    
prof. dr. Marjan Krisper
prof. dr. Vladislav Rajkovič som.
Model adaptivne digitalne knjižnice na podlagi izdelave interesnih profilov uporabnikov
 
FAKULTETA ZA ŠPORT

6. Jernej Kapus
doktor znanosti s področja kineziologije     
prof. dr. Anton Ušaj
Učinki vzdržljivostne vadbe z nižjo frekvenco dihanja

7. Maja Meško
doktorica  znanosti s področja kineziologije
prof. dr. Damir Karpljuk
Definiranje posebnosti nekaterih gibalnih sposobnosti in psiholoških značilnosti slovenskih vojaških pilotov
     
MEDICINSKA FAKULTETA

8. Mirko Cevec 
doktor znanosti s področja biokemije in molekularne biologije   
prof. dr. Janez Plavec
Strukturne raziskave RNA oligonukleotidov udeleženih v kontroli izražanja genov
  
9. Maša Goršič
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije   
prof. dr. Radovan Komel
Izražanje genov med regeneracijo okončine pri dvoživki Ambystoma mexicanum
       
10. Tamara Rozman
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije   
prof. dr. Peter Dovč
Opis transferinskega lokusa in njegova uporaba pri filogenetskih analizah rodu Salmo