Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 16.12.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

16. december 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1.    Alenka Hodžić

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genomski biooznačevalci pri moški neplodnosti

 mentor: prof. dr. Borut Peterlin

 

2.    Maša Ignjatović

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Prostorsko-časovne lastnosti primarne sukcesije na nastajajočih polojih rečnega ustja

mentor: prof. dr. Mitja Kaligarič

 

3. Janez Kokošar

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjalna genomika in analiza vlog genov sesalcev, nastalih iz retroelementov

mentor: viš. znan. sod. dr. Dušan Kordiš

 

4. Petra Medved Djurašinović

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj novih živilskih proizvodov in tradicionalna živila

mentor: prof. dr. Peter Raspor

somentor: doc. dr. Aleš Kuhar

 

5. Selma Kadić Maglajlić               

z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga moralne presoje in emocionalne inteligence v obnašanju in učinkovitosti prodajalca

mentorica: prof. dr. Irena Vida

 

6. Carlos Marques Da Silva                   

z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Poslovni modeli: teoretične osnove in uporaba v podjetjih s področja e-poslovanja

mentorica: doc. dr. Peter Trkman

 

 

7. James Patrick Foye                  

z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Povezava med finančnimi kazalci in donosnostmi na delniških trgih vzhodnoevropskih članic EU

mentor: prof. dr. Dušan Mramor

somentor: prof. dr. Marko Pahor

 

8. Iva Tomić

z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Prispevki o trgu dela v post-tranzicijskem gospodarstvu: Primer Hrvaške

mentorica: prof. dr. Polona Domadenik

somentorica: prof. dr. Maja Vehovec

 

9. Kristijan Breznik

s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Analiza omrežij športnih iger in šaha

mentor: prof. dr. Vladimir Batagelj

somentorica: prof. dr. Mojca Doupona Topič

 

10. Toni Pustrovrh

s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Družbeni vidiki tehnologij krepitve človeka

mentor: prof. dr. Franc Mali

 

11. Zaira Vidali

s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Upravljanje etno-jezikovne različnosti: primer dežele Furlanije Julijske Krajine

mentor: prof. dr. Miran Komac

 

12. Urška Zrinski

s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Učinkovitost razvojnega sodelovanja in upravljanja javnih financ: Primera Moldavije in Kirgizistana

mentorica: prof. dr. Maja Bučar

 

13. Dilrukshi Nilanthi Abeysinghe      

s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Kulturno kompetetnten in v skupnost usmerjen pristop na področju duševnega zdravja v Šrilanki: izziv za socialno delo

mentorica: prof. dr. Darja Zaviršek