Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 27.2.2014

Datum objave: 27.02.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI 

27. februar 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Zoran Lavrič
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Uporaba 14N  jedrske kvadrupolne resonance za proučevanje polimorfizma farmacevtskih učinkovin
mentor: prof. dr. Stane Srčič
somentor: prof. dr. Zvonko Trontelj 
 

2. Marija Petruševska
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Uvedba novih visoko zmogljivih eksperimentalnih metod za določitev in izboljšanje topnosti zdravilnih učinkovin
mentor: prof. dr. Uroš Urleb
somentor: razv. sod. dr. Luka Peternel 
 

3. Jan Schmidt
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: In vitro preučevanje nastajanja reaktivnih metabolitov izbranih okoljskih estrogenov in njihovih analogov
mentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 
 

4. Aleksandar Aničin
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost cisteinskih proteaz in njihovih inhibitorjev za preživetje bolnikov z operabilnim rakom glave in vratu
mentor: prof. dr. Primož Strojan
somentor: prof. dr. Alojz Šmid 
 

5. Mladen Gasparini
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Preučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
mentor: prof. dr. Mišo Šabovič
 

6. Karolina Ivičak Kocjan
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Mehanizem aktivacije Tollu-podobnega receptorja 5 s flagelinom
mentorica: viš. znan. sod. dr. Mojca Benčina
 

7. Urška Jamnikar Ciglenečki
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Preučevanje virusnih okužb pri kranjski čebeli (Apis mellifera carnica)
mentor: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak
 

8. Maja Marušić
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj učinkovitih epitelijskih modelov za ugotavljanje prehodnosti proteinov in vitro
mentor: prof. dr. Radovan Komel

 

9. Sendi Montanič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Peptidi A, B in C so pomembni za strukturo in delovanje jetrne bilitranslokaze
mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec       
somentorica: prof. dr. Sabina Passamonti
 

10. Tina Plankar Srovin
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Dejavniki tveganja za pojav odpornih bakterij v  bolnišnici
mentor: prof. dr. Milan Čižman       
somentorica: prof. dr. Katja Seme
 

11. Katja Režonja
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv glukokortikoidov na delovanje sugamadeksa: učinki na celični in molekularni ravni ter klinični pomen
mentor: prof. dr. Tomaž Marš                
somentorica: doc. dr. Maja Šoštarič
 

12. Jerneja Videčnik Zorman
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Napovedni dejavniki za težak potek bakterijske okužbe pri starostnikih
mentorica: prof. dr. Vera Maraspin Čarman