Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 27.3.2014

Datum objave: 27.03.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

27. marec 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Janja Nograšek
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Organizacijski modeli preoblikovanja javnega sektorja v dobi elektronske uprave
mentor: prof.dr. Mirko Vintar
somentor: prof.dr. Andrej Kovačič

2. Helena Povše
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Menjave na podlagi odnosov: konceptualni model in empirična preverba modela izvozne uspešnosti malih in srednje velikih podjetij
mentorica: prof. dr. Irena Vida

3. Vid Agrež
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Mikrostrukturirani vlakenski laser s preklopom ojačenja
mentor: doc. dr. Rok Petkovšek

4. Vid Iršič
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Korelacije med gozdovoma Lyman alfa in beta
mentor: doc. dr. Anže Slosar

5. Kris Stopar
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Holomorfni spreji v kompleksni analizi in geometriji
mentorica: prof. dr. Jasna Prezelj

6. Bojana Višić
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Fizikalne lastnosti nanolusk narejenih z razslojevanjem nanocevk MoS2 in polimernih nanokompozitov na njihovi osnovi
mentorica: prof. dr. Maja Remškar

7. Boris Cencič
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Prenos in optodinamska karakterizacija laserskih bliskov z visoko vršno močjo in enakomernim profilom intenzitete
mentor: prof. dr. Janez Možina

8. Vid Novak
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Bliskovni vlakenski laserji za mikroobdelave v elektroniki
mentor: prof.dr. Janez Možina
somentor: doc.dr. Rok Petkovšek

9. Andrej Pirc
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Aktivna energetska omrežja s sistemi sočasne proizvodnje toplote in električne energije in vodikovimi tehnologijami
mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik

10. Aljaž Pogačnik
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Vplivi fizikalnih parametrov na tribološke lastnosti polimerov za zobnike
mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

11. Domen Stadler
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije Avtomatska geometrijska optimizacija lopatice vodilnika reverzibilne vodne turbine
mentor: prof. dr. Franc Kosel