Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 28.5.2014

Datum objave: 29.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORICE ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
28. maj 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Miha Ažman
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Naložbeni aspekt umetnin in mednarodni trgi umetnin
mentor: prof. dr. Andrej Kumar


2. Barbara Hvalič Erzetič
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv izobraževanja in usposabljanja na podjetnikovo uspešnost
mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek
somentor: prof.dr. Bogdan Lipičnik


3. Mitja Jeraj
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Podjetniška radovednost: razvoj konstrukta,  determinante in izidi
mentor: prof. dr. Boštjan Antončič


4. Dejan Pajk
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba referenčnih modelov pri prenovi in informatizaciji poslovanja
mentor: prof. dr. Andrej Kovačič


5. Jure Kotnik

S Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Zasnova sodobnega vrtca po metodi hibridizacije
mentor: prof. Janez Koželj


6. Primož Hrobat
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Odpravljanje motilnih napetosti pri meritvah na ozemljitvenih sistemih v visokonapetostnem omrežju
mentorica: prof. dr. Igor Papič


7. Rok Markovič
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Parametriranje avtopilota in kalibracija senzorjev za določanje orientacije v letu
mentor: prof. dr. Drago Matko


8. Mitja Placer
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Hibridno pozicioniranje s sodobnimi metodami senzorskega zlivanja
mentor: prof. dr. Boštjan Murovec


9. Rok Ribnikar

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Nadzorovanje merilnega kanala v elektronskih števcih električne energije v realnem času in ob prisotnosti šuma
mentor: prof. dr. Drago Strle


10. Darko Štraus
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Izpraševalniki v plačilnih sistemih ter predlogi integrabilnih rešitev za zagotavljanje skladnosti s predpisi
mentor: prof. dr. Anton Pleteršek


11. Jan Zrimec

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Razvoj matematičnih modelov in metod interpretacije strukture molekule DNA v procesih horizontalnega prenosa genov
mentor: znan. sod. dr. Aleš Lapanje
somentor: prof. dr. Aleš Belič