Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 17. junij 2014

Datum objave: 17.06.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI


17. junij 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Andrea Lodolo
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Reakcije arzenovih spojin v piritnem pepelu in njihov potencialni vpliv na kvaliteto podtalnice
mentor: prof. dr. Peter Bukovec

2. Martin Lubej
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza ogljikovih nanocevk v mikrostrukturirani napravi in njihova uporaba za katalitske reakcije
mentor: prof. dr. Igor Plazl

3. Rok Prebil
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Aerobne oksidativne transformacije organskih spojin katalizirane z nitrati
mentor: znan. svet. dr. Stojan Stavber
somentor: prof. dr. Marjan Jereb

4. Matjaž Ravnjak
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Denitrifikacija podtalnice v hibridnem membranskem bioreaktorju
mentor: prof. dr. Albin Pintar
somentorica: prof. dr. Jana Zagorc Končan

5. Simona Sitar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Raziskave asociacijskih pojavov v vodnih raztopinah močno asociirajočih sistemov z metodami sipanja svetlobe
mentorica: prof. dr. Ksenija Kogej

6. Tina Skalar                
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza materialov za gorivne celice s trdnim elektrolitom na osnovi cerijevega oksida, dopiranega s samarijem
mentor: prof. dr. Jadran Maček

7. Maja Šoštarič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Raziskave tvorbe lipidov z mikroalgo Chlorella vulgaris v bioreaktorju
mentor: prof. dr. Janvit Golob

8. Enej Ilievski
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Točne rešitve odprtih integrabilnih kvantnih spinskih verig
mentor: prof. dr. Tomaž Prosen                

9. Sara Kališnik
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Vztrajna homologija in dualnost
mentor: prof. dr. Jaka Smrekar
somentor: prof. dr. Dušan Repovš

10. Simon Jesenko
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Transport elektronskih vzbuditev v fotosintetskih kompleksih
mentor: prof. dr. Marko Žnidarič

11. Tina Rudolf
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Refleksivnost in refleksivnostni defekt prostorov operatorjev
mentor: prof. dr. Janko Bračič