Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 26. september 2014

Datum objave: 26.09.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

26. september 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Andrej Franc Dolinšek
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza procesov javnega naročanja z vidika ekonomske upravičenosti in ekonomske modernizacije javnega sektorja
mentor: prof. dr. Andrej Kovačič
somentorica: prof. dr. Metka Tekavčič


2.
Ana Gračner
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov: Študija primera slovenske bolnišnice
mentor: prof.dr. Vlado Dimovski
somentorica: prof.dr. Nada Zupan
 

3. Miha Marič
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Avtentično vodenje in moč: teoretično in empirično raziskovanje
mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj


4.
Judita Peterlin
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj trajnostnega vodenja in mnogotere inteligentnosti: konceptualizacija in multimetodološki raziskovalni pristop
mentor: prof.dr. Vlado Dimovski
 

5. Anne-Marie Yazbeck
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Reinženiring poslovnih funkcij bolnišnice ob uvedbi klinične poti
mentor: prof. dr. Maks Tajnikar


6. Kaja Rangus

z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Nagnjenost k odprtemu inoviranju: razvoj konstrukta, determinante in rezultati
mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek
somentor: Asst. Prof. Alberto di Minin


7. Tadej Beravs

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Kalibracija pospeškometra in magnetometra z uporabo adaptivne metode
mentor: prof. dr. Marko Munih


8. Jure Jelenc
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Sonoporacija v in vitro pogojih
mentorica: prof. dr. Alenka Maček Lebar


9. Matevž Leskovšek

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Inovativna metoda vodenja in nadzorovanja bolnika pri izvajanju dihalnih vaj z uporabo senzorja dihanja in osebnega računalnika
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič


10. Tina Mesarič

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Vpliv ogljikovih nanomaterialov na aktivnost acetilholinesteraze
mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
somentorica: prof. dr. Damjana Drobne


11. Jana Milenković

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Računalniško podprta analiza medicinskih slik mehkih tkiv
mentor: prof. dr. Jurij Tasič


12. Janez Sluga

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Metodologija načrtovanja večagentnega vodenja poljubnih manipulacijskih struktur v realnem času
mentor: prof. dr. Andrej Žemva


13. Tine Tomažič

s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Razvoj strategij vodenja in sistemov za optimiziran let letal s hibridnim pogonom
mentor: prof. dr. Drago Matko