Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 30. oktober 2014

Datum objave: 30.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

30. oktober 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1.
Nadja Bartol
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Koncept in podoba raja v italijanskem renesančnem slikarstvu 1420-1520
mentorica: doc. dr. Katja Mahnič


2.
Flavio Bonin
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike
mentor: doc. dr. Marko Štuhec
somentorica: prof. dr. Darja Mihelič


3. Dunja Dobaja
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Socialna in zdravstvena zaščita mater in otrok v letih 1919-1945 na območju Dravske banovine
mentor: prof. dr. Božo Repe
 

4. Mojca Kokot Krajnc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kazalniki trajnosti pri revitalizaciji starih industrijskih območij
mentorica: prof. dr. Metka Špes
somentorica: prof. ddr. Ana Vovk Korže


5. Damjan Popič

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Korpusnojezikoslovna analiza vplivov na slovenska prevodna besedila
mentor: prof. dr. Vojko Gorjanc


6. Robert Simonič

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Filozofska določitev tehnike pri Martinu Heideggru
mentor: prof. dr. Dean Komel


7. Tanja Škerlavaj

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Stilistične funkcije večpomenskosti v nemških oglaševalnih besedilih
mentor: prof. dr. Stojan Bračič
somentorica: prof. dr. Ulla Fix


8. Saša Ucman

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Samopodoba, samospoštovanje in emocionalna inteligentnost pri osebah odvisnih od drog, od alkohola, in pri osebah z motnjami hranjenja
mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum
somentor: prof. dr. Peter Praper


9. Jurij Verč

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Konteksti medkulturnosti
mentorica: prof. dr. Andrina Tonkli Komel
somentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec


10. Melita Zver Makovec

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Socialne zaznave, reprezentacije in evalvacije zvrsti in dinamike nasilja v mikro- in makrosocialnih odnosih
mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum
somentorica: doc. dr. Maja Rus Makovec


11. Alfons Žibert

s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Terapevtski elementi v procesu celostne religiozne vzgoje in izobraževanja s poudarkom na geštaltističnem pristopu
mentor:  prof. dr. Stanko Gerjolj