Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 12. februar 2015

Datum objave: 12.02.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

12. februar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Larisa Brojan
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Potencial uporabe slame pri gradnji v Sloveniji
mentor: doc. dr. Domen Zupančič
somentor: Prof. Peggy L. Clouston


2. Krunoslav Ivanišin
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Merila veličastnega: arhitekturna definicija bližnjega vzhoda
mentor: prof. mag. Tadej Glažar
somentor: prof. dr. Josep Lluis Mateo


3. Maša Pahor
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Model trajnostne prenove večstanovanjskih objektov, zgrajenih med letoma 1946 in 1990 v Sloveniji
mentor: doc. dr. Ljubo Lah


4. Slavko Žitnik
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Iterativno pridobivanje semantičnih podatkov iz nestrukturiranih besedilnih virov
mentor: prof. dr. Marko Bajec


5. Barry Martin Ridge
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Učenje osnovnih funkcionalnih lastnosti predmetov v robotskem sistemu
mentor: prof. dr. Aleš Leonardis
somentor: doc. dr. Danijel Skočaj


6. Špela Bavec
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Geokemične raziskave v urbanem območju Idrije s poudarkom na živem srebru
mentor: doc. dr. Mateja Gosar
somentorica: prof. dr. Helena Grčman


7. Luka Krajnc
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mehanizem tvorbe nekovinskih vključkov v jeklih
s povišano vsebnostjo žvepla
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: doc. dr. Matjaž Knap


8. Alenka Lenart
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Strukturno kemijske preiskave dvojčenja naravnih in sintetičnih kristalov nizkotemperaturne oblike kremena
mentorica: prof. dr. Breda Mirtič
somentor: doc. dr. Sašo Šturm


9. Špela Udovič
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Pomenske razsežnosti oblik in barv v oblikovanju tekstilij
mentorica: prof. ddr. Asja Nina Kovačev


10. Darja Volšak
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Termodinamična karakterizacija zlitin Al-Cu z dodatkom neodima
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: prof. dr. Primož Mrvar


11. Petra Bandelj
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Dinamika izločanja in značilnosti sevov bakterije Clostridium difficile v rejah krav molznic
mentor: znan. svet. dr. Matjaž Ocepek
somentorica: prof. dr. Maja Rupnik


12. Maja Zakošek Pipan
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv odstranitve nizkomolekulskih sestavin semenske plazme na oksidativni status in lastnosti hlajenega merjaščevega semena v pogojih in vitro
mentorica: prof. dr. Petra Zrimšek
somentor: prof. dr. Janko Mrkun

 

foto: Željko Stevanić/IFP