Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 16. februar 2015

Datum objave: 16.02.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

16. februar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:1. Manuela Čitar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Proučevanje in vitro probiotičnega delovanja izolatov Lactobacillus z vidika vzdrževanja zaščitne funkcije črevesne stene
mentorica: viš. znan. sod. dr. Bojana Bogovič Matijašić


2. Matjaž Deželak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Pivu podobne brezglutenske pijače fermentirane iz ajde in kvinoje
mentor: doc. dr. Iztok Jože Košir
somentor: prof. dr. Peter Raspor


3. Maša Jelušič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Kakovost in funkcioniranje onesnaženih vrtnih tal po remediaciji
mentor: prof. dr. Domen Leštan  


4. Nataša Lindič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Protivirusni proteini APOBEC3 in njihova vloga pri inhibiciji retrotranspozicije retrotranspozona LINE2
mentor: prof. dr. Marko Dolinar


5. Mateja Lušnic Polak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razgradnja polikloriranih bifenilov s starterskimi kulturami za izdelavo sušenih mesnin
mentor: prof. dr. Božidar Žlender


6. Nadja Penko Seidl
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Možnosti uporabe poimenovanj prostora v načrtovanju in upravljanju krajine
mentor: prof. dr. Janez Marušič


7. Andreja Repe
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Glivne asociacije smrekovih podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) s poudarkom na ofiostomatoidnih glivah v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Maja Jurc


8. Jerneja Rudolf
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Povezanost starostnih sprememb lastnosti dihalne verige s spremembami elektrofizioloških značilnosti mušjih fotoreceptorskih celic
 mentor: doc. dr. Gregor Belušič
 

9. Lovro Sinkovič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv sorte in načina pridelave na vsebnost polifenolov, višjih maščobnih kislin in skupni antioksidacijski potencial siljenega radiča (Cichorium intybus L.)
mentor: prof. dr. Rajko Vidrih
somentor: doc. dr. Dragan Žnidarčič


10. Andrej Androjna
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Obalna straža kot dejavnik povečanja varnosti v pomorskem prometu
mentorica: prof. dr. Elen Twrdy
somentor: prof. dr. Marko Pavliha


11. Blaž Hrastnik
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Neposredni zahtevki podizvajalcev ob stečaju glavnega izvajalca
mentor: prof. dr. Peter Grilc


12. Katarina Bergant
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Kazensko pravni vidiki delovanja preiskovalnih novinarjev
mentorica: prof. dr. Katja Šugman Stubbs

 

foto: Željko Stevanić/IFP