Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 26. februar 2015

Datum objave: 26.02.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

26. februar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:1. Emilija Arsovska
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje zaviralcev bakterijskih encimov D-alanil:D-alanin ligaze (DdIB) in ligaze MurD z uporabo NMR spektroskopije
mentorica: prof. dr. Anamarija Zega


2. Nina Brvar
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vrednotenje kinetike absorpcije učinkovin za farmacevtske oblike s takojšnjim in prirejenim sproščanjem
mentor: prof. dr. Iztok Grabnar                


3. Nejc Horvat
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vrednotenje lekarniške dejavnosti z vidika pacientov in stroke
mentor: prof. dr. Mitja Kos


4. Nataša Nagelj Kovačič
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vpliv sestave umetnih želodčnih medijev v pogojih po obroku na sproščanje učinkovin iz ogrodnih tablet na osnovi hidroksipropil metil celuloze
mentorica: prof. dr. Marija Bogataj


5. Klemen Naveršnik
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vloga korelacij v farmakoekonomskih modelih
mentor: prof. dr. Aleš Mrhar


6. Urška Dermota
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna opredelitev virulenčnih dejavnikov in genotipov proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus domačega okolja na področju Slovenije
mentorica: prof. dr. Manica Müller Premru       
somentorica: doc. dr. Irena Grmek Košnik


7. Jure Dolenc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Nevrohumoralna aktivacija pri bolnikih s popuščanjem srca in pljučno hipertenzijo
mentorica: prof. dr. Mirta Koželj


8. Vedran Hadžić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Uporabnost izokinetičnega testiranja gležnja, kolena in rame za oceno tveganja športnih poškodb pri odbojki
mentor: prof. dr. Matjaž Veselko


9. Barbara Hubad
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Sposobnost aerosolizacije in načini preživetja bakterij v zraku mentor: znan. svet. dr. Aleš Lapanje         
somentor: doc. dr. Matjaž Ocepek

 
10. Rihard Knafelj
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv kombiniranega zdravljenja s primarno koronarno intervencijo in minimalno inducirano hipotermijo na preživetje in nevrološko okvaro bolnikov s srčnim zastojem ob srčnem infarktu
mentor: prof. dr. Marko Noč  


11. Renata Košir Pogačnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava serumskih koncentracij anti-Müllerjevega hormona in folikle spodbujajočega hormona z dolžino telomer pri prezgodnji odpovedi jajčnikov
mentorica: prof. dr. Helena Meden Vrtovec
somentor: znan. svet. dr. Srdjan Novaković


12. Ticijana Prijon
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Morfološka opredelitev in dejavniki tveganja za tope poškodbe aorte v avtomobilskih prometnih nezgodah
mentor: prof. dr. Branko Ermenc 

 

foto: Željko Stevanić/IFP