Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 novih doktorjev znanosti 19. marec 2015

Datum objave: 19.03.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

19. marec 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Ivana Jovčevska
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje proteinskih označevalcev pri gliomu s pomočjo laminih težkoverižnih nanoprotiteles
mentor: prof. dr. Radovan Komel


2. Ajasja Ljubetič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Določevanje strukture membranskih proteinov s primerjavo merjenih in modeliranih konformacijskih prostorov stranskih verig
mentor: prof. dr. Janez Štrancar  


3. Jasna Klen
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv genetskih polimorfizmov v presnovi sulfonilsečnin in metformina na urejenost sladkorne bolezni tipa 2
mentor: prof. dr. Andrej Janež               
somentorica: prof. dr. Vita Dolžan  


4. Katja Knez
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv vakuol v glavi semenčice na dinamiko razvoja zarodkov
mentorica: prof. dr. Irma Virant Klun  


5. Klemen Stražar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv obrabnih delcev na pojav aseptičnega omajanja kolčnih protez z brezcementnimi debli iz poliacetala
mentor: prof. dr. Vane Antolič     


6. Sanja Šešok
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Opredelitev kognitivnih funkcij v predklinični in zgodnji klinični fazi Huntingtonove bolezni
mentor: prof. dr. David B. Vodušek                    
somentor: prof. dr. Valentin Bucik


7. Martina Vrankar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ne-drobnoceličnim rakom pljuč: randomizirana klinična študija 2. faze
mentor: prof. dr. Matjaž Zwitter    


8. Benjamin Kralj
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Učenje naravoslovja in vrednotenje znanja
z uporabo spletnega sistema
mentor: prof. dr. Saša Aleksej Glažar


9. Duje Kukoč
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Jurska in kredna radiolarijska stratigrafija Blejskega bazena (severozahodna Slovenija) in primerjava z razvoji v notranjih Dinaridih
mentorica: doc. dr. Špela Goričan


10. Lea Žibret
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Kinematski in paleonapetostni razvoj NW-SE usmerjenih »dinarskih« prelomov v severozahodnih zunanjih Dinaridih
mentor: prof. dr. Marko Vrabec


 foto: Željko Stevanić/IFP