Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 11. junij 2015

Datum objave: 11.06.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

11. junij 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Aida Dervishi
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna karakterizacija in analiza genetske raznolikosti oljk (Olea europaea L.) na območju Albanije
mentorica: prof. dr. Branka Javornik
somentorica: doc. dr. Nataša Štajner


2. Marjeta Konec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetska diferenciacija in speciacija podzemeljskih in površinskih populacij vodnega oslička Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda)
mentor: prof. dr. Peter Trontelj


3. Jasna Kovač
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Epidemiološke značilnosti antibiotske odpornosti ter protimikrobno in modulatorno delovanje izbranih fitokemikalij na bakterije Campylobacter jejuni
mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina
somentor: prof. dr. Franz Bucar


4. Miha Mikelj
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Interakcije izbranih proteinov naddružine MACPF/CDC z lipidnimi membranami
mentor: prof. dr. Tom Turk
somentor: prof. dr. Gregor Anderluh


5. Robert Robek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Nosilnost vozišč grajenih gozdnih prometnic v Sloveniji
mentor: prof. dr. Igor Potočnik


6. Mojca Simčič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Fenotipske in genetske značilnosti cikastega goveda
mentor: prof. dr. Dragomir Kompan
somentor: doc. dr. Gregor Gorjanc


7. Ida Šmid
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vnos izbranih glivnih genov za odpornost krompirja (Solanum tuberosum L.) proti koloradskemu hrošču
mentorica: prof. dr. Jana Žel
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden


8. Marija Špehar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genomsko vrednotenje in asociacijske študije koreliranih lastnosti pri govedu mlečnih in kombiniranih pasem
 mentor: doc. dr. Gregor Gorjanc
somentor: prof. dr. Ino Čurik


9. Tinkara Vardjan
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Proučevanje funkcionalnih učinkov kefiranogenih laktobacilov in kefirana
mentorica: prof. dr. Irena Rogelj


10. Andrej Vončina
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Bilanca ogljika na požarno ogroženih kraških traviščih
mentor: prof. dr. Dominik Vodnik


11. Klemen Pohar
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: (Ne)prenosljivost osebnostnih pravic
mentorica: prof. dr. Barbara Novak


12. Marko Rakovec
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Univerzalna kazenska jurisdikcija za mednarodna hudodelstva
mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk

 

foto: Željko Stevanić/IFP