Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 17. september 2015

Datum objave: 17.09.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
 

17. september 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Elizabeta Benigar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturne raziskave osnovnega matriksa biofilma bakterije Bacillus subtilis z metodami sipanja svetlobe
mentor: doc. dr. Matija Tomšič
somentor: prof. dr. David Stopar


2. Gregor Hostnik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Transportne in termodinamične lastnosti vodnih raztopin alkalijskih soli poli(tiofen-3-il ocetne kisline)
mentor: doc. dr. Janez Cerar


3. Matej Huš
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Teoretične raziskave anomalnih lastnosti tekočin in raztopin
mentor: prof. dr. Tomaž Urbič


4. Gregor Jakša
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Modifikacija, karakterizacija in aplikacija SiO2  površin z aminoalkil(aril)silani
mentor: doc. dr. Bogdan Štefane
somentor: doc. dr. Janez Kovač


5. Tanja Koleša Dobravc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Koordinacijske spojine prve vrste prehodnih elementov s potencialnim hipoglikemičnim delovanjem
mentor: prof. dr. Anton Meden
somentor: doc. dr. Franc Perdih


6. Vida Lapornik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Študij nekonvencionalnih komponent za litij žveplove akumulatorje
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček


7. Martin Ocepek
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv sinteznih parametrov na lastnosti vodnih poliuretanskih in funkcionaliziranih akrilnih veziv za premaze
mentor: prof. dr. Janvit Golob
somentor: doc. dr. Peter Venturini


8. Kelly Peeters
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Raziskave usode organokositrovih spojin v izcednih vodah iz deponij odpadkov
mentorica: znan. svet. dr. Radmila Milačič
somentor: prof. dr. Marjan Veber
somentorica: prof. dr. Gaetane Lespes


9. Miha Trdin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Koordinacijske spojine niklja in kobalta s piridil substituiranimi alkoholi
mentorica: doc. dr. Nina Lah


10. Vanja Čok
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Implementacija Kansei inženiringa v razvojno-konstrukcijski proces
mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
somentorica: prof.dr. Medota Dodič Fikfak


11. Matej Milavec
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Turbulentna disipacija energije v elementih pretočnega trakta turbinskih strojev
mentor: prof. dr. Branko Širok
somentor: prof.dr. Marko Hočevar


12. Matej Sitar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Določitev geometrijskega stanja konstrukcijskega elementa iz funkcionalnega gradiva po razbremenitvi in nelinearnem elasto-plastičnem utrjevanju
mentor: prof. dr. Franc Kosel


13. Janez Tratar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Robotizirani sistemi za obdelavo lesa in kovin
mentor: prof. dr. Janez Kopač
somentor: doc.dr. Franci Pušavec

 

foto: Željko Stevanić/IFP