Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 22. september 2015

Datum objave: 22.09.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. september 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Simona Kukovič
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Stili lokalnega političnega vodenja
mentor: prof. dr. Miro Haček
somentorica: prof. dr. Danica Fink Hafner

2. Anja Mohorko
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov
mentorica: prof. dr. Valentina Hlebec

3. Mojca Pešec
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: NATO in celovit pristop pri reševanju kompleksnih kriz
mentor: prof. dr. Anton Grizold

4. Staša Tkalec
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Človekove pravice: Lingua franca globaliziranega sveta?
mentor: prof. dr. Jernej Pikalo
somentor: prof. dr. Aleš Debeljak

5. Blaž Vrečko Ilc
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Družbeno-politično vzpostavljanje rasizma (s poudarkom na ZDA 18. in 19. stoletja)
mentor: prof. dr. Jernej Pikalo

6. Vesna Jurač
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Postindustrijska doba in razvoj obrobnih podeželskih območij: Primer Dravske doline
mentorica: doc. dr. Irma Potočnik Slavič

7. Bine Kramberger
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Naselbinske strukture in keramični zbiri v petem tisočletju pred našim štetjem v severovzhodni Sloveniji
mentor: prof. dr. Mihael Budja

8. Boris Mihalj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Hrbet in hrbtna igra v delih Casparja Davida Friedricha
mentor: prof. dr. Martin Germ

9. Davorin Peršič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razumevanje zgodovine filozofije pri Rudolfu Steinerju
mentor: prof. dr. Franc Zore

10. Tomaž Simetinger
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Historično-antropološka analiza plesne kulture na južnem Koroškem
mentor: doc. dr. Jože Hudales
somentor: prof. dr. Rajko Muršič

11. Manja Žebre
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pleistocenska poledenitev obalnega dela Dinarskega gorstva
mentor: prof. dr. Uroš Stepišnik

12. Samo Skralovnik
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen in interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi (2 mz 20,17): Semantični študij besednega polja hmd in 'wh
mentorica: doc. dr. Terezija Večko

 

foto: Željko Stevanić/IFP