Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 30. september 2015

Datum objave: 30.09.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

30. september 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti


1. Janez Pavčič
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Razvoj in vodenje naprave za urjenje spreminjanja smeri hoje
mentor: prof. dr. Zlatko Matjačić


2. Klemen Peternel
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Storitev prisotnosti na podlagi konteksta uporabnika
mentor: prof. dr. Andrej Kos


3. Nejc Rački
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Nove metode določitve in odstranjevanja virusov v okoljskih vodah
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar
somentor: znan. sod. dr. Ion Gutierrez-Aguirre


4. Miha Rugelj
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Zagotavljanje kakovosti komunikacije v večuporabniškem sistemu OFDM
mentor: prof. dr. Andrej Kos


5. Sebastjan Šlajpah
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Nosljivi senzorni sistem za merjenje in ocenjevanje vstajanja
mentor: prof. dr. Roman Kamnik


6. Anja Boc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Klinični pomen asimptomatske pljučne embolije pri bolnikih z vensko trombozo
mentorica: doc. dr. Alenka Mavri


7. Tanja Burnik Papler
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Profil izražanja genov v somatskih celicah jajčnih foliklov kot napovedni dejavnik oploditvene sposobnosti jajčnih celic in kakovosti zarodkov
mentorica: prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal  
somentor: doc. dr. Luca Lovrečić


8. Maja Grošelj
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vplivi polikloriranega bifenila 169 in polikloriranega bifenila 155 na razvoj zobnega organa pri podgani
mentorica: prof. dr. Janja Jan       
somentorica: prof. dr. Milka Vrecl
    

9. Martina Lenarčič Živković
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Strukturne študije človeškega S100A1 proteina
mentor: prof. dr. Janez Plavec


10. Maša Sinreih
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Študije metabolizma progesterona in vloge metabolitov pri raku endometrija in endometriozi
mentorica: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
somentor: Prof. Dr. Jerzy Adamski
 

11. Mihaela Škulj
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Mehanizem izločanja rekombinantnih proteinov iz celičnih linij ovarijskih celic kitajskega hrčka (CHO)
mentor: akad. prof. dr. Robert Zorec  
somentor: prof. dr. Marko Kreft
    

12. Nataša Tešić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez gena za odpornost na antibiotike in s tkivno specifičnimi promotorji za gensko terapijo raka
mentorica: prof. dr. Maja Čemažar 
 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.