Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 11. december 2015

Datum objave: 11.12.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

11. december 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Evgen Benedik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Prehrana v času nosečnosti in dojenja ter maščobno-kislinska sestava humanega mleka
mentorica: prof. dr. Nataša Fidler Mis


2. 
Maša Čater
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Optimizacija proizvodnje bioplina iz lignoceluloznega substrata z granulirano anaerobno biomaso iz UASB bioreaktorja
mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar


3.
Živa Fišer Pečnikar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ocena varstvenega statusa Blagayevega volčina (Daphne blagayana) s filogeografsko analizo
mentorica: prof. dr. Elena Bužan


4.
Ana Jurše
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ugotavljanje primernosti navadnega trsta (Phragmites australis) in različnih klonov topola (Populus spp.) za čiščenje odpadne vode s povišano slanostjo
mentorica: prof. dr. Alenka Gaberščik
somentor: prof. dr. Danijel Vrhovšek

5. Marko Muhič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv zunajceličnih signalnih molekul na presnovo glukoze v astrocitih
mentor: prof. dr. Marko Kreft


6. Mojca Nastran

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vključevanje deležnikov pri nastajanju in upravljanju v zavarovanih območjih narave
mentor: prof. dr. Janez Pirnat
somentorica: prof. dr. Majda Černič Istenič


7. Irena Vrečar

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Genomika Parkinsonove bolezni na področju javnega zdravja
mentor: prof. dr. Borut Peterlin


8. Jaka Burja

z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Mehanizem termodinamskega ravnotežja porazdelitve kroma med jeklom in žlindro
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: doc. dr. Matjaž Godec


9. Miloje Đokić
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Tiskana elektronika na polimernih folijah
mentorica: prof. dr. Tadeja Muck
somentor: doc. dr. Vasa Radonić


10. Mirjam Leskovšek

z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Priprava polimernega koncentrata z mikro- in nanokapsulami za potrebe oblikovanja vlaken po talilnem postopku
mentorica: prof. dr. Urška Stanković Elesini
somentor: prof. dr. Vilibald Bukošek
 

11. Tina Marolt Čebašek
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj popustljivih elementov za optimizacijo preoblikovanega primarnega napetostnega stanja
mentor: prof. dr. Jakob Likar


12. Zala Žurga

z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Raziskava odpadnega tekstila v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer
somentorica: prof. dr. Tatjana Rijavec

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.