Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 18. april 2016

Datum objave: 18.04.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. april 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik


Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Nataša Dernovšček Hafner
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih
mentor: prof. dr. Valentin Bucik

2. Irena Eiselt
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Identifikacija fotografskih in fotomehanskih tehnik v rabi na Slovenskem od l. 1850 do l. 1910
mentorica: doc. dr. Katja Mahnič
somentorica: prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič

3. Klemen Grabnar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Parodične maše v Hrenovih kornih knjigah
mentorica: doc. dr. Metoda Kokole

4. Matej Goršič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Miti o osvoboditvi nebesnih luči v kalevalskem pesništvu
mentor: prof. dr. Marko Terseglav

5. Monika Jerič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Izrekanje božjega v sufijskem pesništvu
mentor: prof. dr. Vid Snoj

6. Jure Krajšek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Keramika rimske Celeje
mentor: prof. dr. Božidar Slapšak
somentorica: doc. ddr. Verena Vidrih Perko

7. Anja Mrak
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Magični realizem in feministična narativna tehnika
mentor: prof. dr. Tomislav Virk
somentorica: prof. dr. Lilijana Burcar

8. Tomaž Nabergoj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Srednjeveško orožje in bojna oprema iz reke Ljubljanice
mentorica: prof. dr. Katarina Katja Predovnik

9. Andrejka Obidič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Mitske prvine v književnih delih Margaret Atwood
mentorica: prof. dr. Jerneja Petrič
somentor: prof. dr. Igor Maver

10. Anže Okorn
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pojem igre v filozofiji Gillesa Deleuza
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec

11. Lea Piškur
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Strukturni, oblikoslovni in pomenski vidiki geografskih imen v nemški in slovenski leksiki
mentor: prof. dr. Darko Čuden

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.