Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 30.junij 2016

Datum objave: 30.06.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
30. junij 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Vlasta Cunja
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv genotipa in okolja na flavonole in antociane v različnih tkivih vrtnic (Rosa spp.).
mentorica: doc. dr. Valentina Schmitzer

2. Andrej Ficko

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Možnosti prilagajanja gozdarskega načrtovanja gozdnim posestnikom: vzorčni primer za Slovenijo
mentor: prof. dr. Andrej Bončina
somentor: prof. dr. Thomas Knoke

3. Anže Japelj
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev za oblikovanje politik trajnostne rabe gozdnih virov
mentor: prof. dr. Luka Juvančič
somentor: prof. dr. Janez Pirnat

4. Janez Jenko
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Genetsko vrednotenje dolgoživosti mlečnih pasem govedi v populacijah z majhnimi čredami
mentorica: prof. dr. Milena Kovač 

5. Eva Kovačec
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Endofitske glive iz semen navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in njihove interakcije z bakrovimi spojinami
mentorica: prof. dr. Marjana Regvar
somentor: doc. dr. Matevž Likar

6. Dane Lužnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Pogostnost kolonizacije z bakterijo Streptococcus pneumoniae in možnosti za izboljšanje diagnostike pnevmokoknih okužb dihal
mentor: prof. dr. Mitja Košnik
somentorica: doc. dr. Viktorija Tomič 

7. Darja Obrstar

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Proteomska analiza odziva celičnih linij kitajskega hrčka (CHO) na spremembe fizikalnih parametrov gojenja
mentorica: prof. dr. Branka Javornik

8. Vesna Kuralt
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Podoba neuveljavljene države izvora
mentor: doc. dr. Mihael Kline
somentor: prof. dr. Mitja Hafner Fink 

9. Janja Rebić Avguštin

s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Analiza delovanja Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov pri avtorizaciji uporabe vojaške sile: izziv realističnemu pristopu
mentor: prof. dr. Zlatko Šabič 

10. Milan Šinko
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Javnopolitično učenje in javnopolitične spremembe - študija primera lovskih pravic
mentorica: prof. dr. Danica Fink Hafner
somentor: prof. dr. Emil Erjavec 

11. Andreja Trdina
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Zamišljanje razreda: diskurzivne premestitve in proizvodnja razrednih kultur
mentorica: prof. dr. Breda Luthar 

12. Simona Drenik
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine prava
mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk 

13. Martina Zorc
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj mednarodnega vesoljskega prava v tretjem tisočletju
mentor: zasl. prof. dr. Borut Bohte

 

FOTO: IFP, d.o.o.