Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 4.julij 2016

Datum objave: 04.07.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

4. julij 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Lucija Janeš
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj analiznih metod za določanje vsebnosti glutationa in prekurzorjev tiolov v grozdju in vinu
mentorica: prof. dr. Helena Prosen
somentor: doc. dr. Franc Požgan

2. Tomaž Mohorič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Hidratacija in njen vpliv na korelacijo med modelnimi topljenci
mentor: prof. dr. Vojeslav Vlachy

3. Sebastijan Ričko
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza potencialnih organokatalizatorjev na osnovi kafre
mentor: doc. dr. Uroš Grošelj

4. Mirjana Rodošek
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: In situ in ex situ pristopi v raziskavah protikorozijskih prevlek
mentorica: viš. znan. sod. dr. Angelja Kjara Surca
somentorica: doc. dr. Romana Cerc Korošec

5. Sara Seršen
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza novih rutenijevih koordinacijskih spojin z možnimi biološkimi in katalitskimi učinki
mentor: prof. dr. Iztok Turel

6. Maxim Zabilskiy
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: CuO-CeO2 mešani kovinski oksidi kot katalizatorji za razgradnjo N2O: sinteza, karakterizacija in katalitska aktivnost
mentor: znan. svet. dr. Albin Pintar
somentor: prof. dr. Igor Plazl

7. Milena Zorko
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Uporaba delcev silicijevega dioksida za oplemenitenje tekstilij in baterij
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček
somentor: doc. dr. Ivan Jerman

8. Eva Oblak
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Nano-tribološke lastnosti mejnih površinskih filmov
mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

9. Martin Petkovšek
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Kavitacija v termično občutljivih kapljevinah
mentor: prof. dr. Matevž Dular
somentor: prof. dr. Branko Širok

10. Sebastjan Žagar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Udarno utrjevanje aluminijeve zlitine v različnih stanjih
mentor: prof. dr. Janez Grum

 

FOTO: IFP, d.o.o.