Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 7.julij 2016

Datum objave: 07.07.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

7. julij 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Miha Bartolić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga modulatorjev intracelularne koncentracije kalcijevih ionov na homeostazo kalcija in pH  v celici
mentor: prof. dr. Dušan Šuput           

2. Nataša Bedernjak Bajuk
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv hipertiroze na mikrocirkulacijo kože pri bolnikih z bazedovko
mentorica: doc. dr. Katja Zaletel                               
somentorica: doc. dr. Helena Lenasi                 

3. Rok Berlot
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Integriteta bele možganovine pri zdravem staranju in blagi kognitivni motnji: povezava s porazdeljenimi možganskimi omrežji
mentor: prof. dr. Zvezdan Pirtošek            
somentor: Dr. Michael O'Sullivan, MRCP           

4. Katarina Gros
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga agrina, interlevkina-6 in s hipoksijo induciranega dejavnika-1α pri regeneraciji skeletne mišice in vitro
mentor: prof. dr. Tomaž Marš                  
somentor: doc. dr. Sergej Pirkmajer     

5. Viljem Haris Topčič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv nekaterih dejavnikov na intraoperativno izmerjen pretok in kazalec utripanja koronarnih obvodov
mentor: prof. dr. Borut Geršak

6. Milena Kerin Povšič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: CD64 kot zgodnji napovedovalec sistemske okužbe po operacijah karcinoma debelega črevesa in danke
mentorica: prof. dr. Bojana Beović                  
somentor: prof. dr. Alojz Ihan

7. Clara Limbäck Stokin          
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga jedrnega kompleksa kalcij/kalmodulin pri utrjevanju dolgoročnega spomina
mentor: prof. dr. David B. Vodušek            
somentor: Prof. Mark R. Mayford, PhD  

8. Marjeta Logar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv zdravstveno-vzgojne intervencije na osveščenost Rominj o reproduktivnem zdravju
mentorica: doc. dr. Danica Rotar Pavlič           
somentor: prof. dr. Božo Kralj          

9. Gregor Norčič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje prisotnosti krožečih tumorskih celic v periferni krvi bolnikov po R0 resekciji  raka debelega črevesa in danke
mentor: doc. dr. Franc Jelenc                  
somentor: znan. svet. dr. Srdjan Novaković

10. Maruša Novak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Biološka vloga ter lastnosti egerolizinov in proteinov z domeno MACPF v nitasti glivi Aspergillus niger
mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić             
somentor: prof. dr. Gregor Anderluh
 
11. Nuša Trošt
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga proteina γ-klotho v signalni poti fibroblastnega rastnega dejavnika 19 in njegov vpliv na preživetje ter proliferacijo rakavih celic
mentor: prof. dr. Jure Stojan               
somentorica: doc. dr. Klementina Fon Tacer

12. Urška Verbovšek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Katepsin K kot možni tumorski kazalec pri glioblastomu multiforme
mentorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek           
somentor: Prof. Dr. Cornelis J.F. Van Noorden

FOTO: IFP, d.o.o.