Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 17. oktober 2016

Datum objave: 17.10.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

17. oktober 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Klavdija Kustec
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Izrazno-ustvarjalni mediji v socialnem delu in sorodnih poklicih pomoči
mentorica: doc. dr. Lea Šugman Bohinc

2. Andreja Rafaelič
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Pomen povezovanja in vključevanja pri oskrbi po meri človeka in procesih dezinstitucionalizacije
mentor: prof. dr. Vito Flaker

3. Nino Shatberashvili               
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Program zmanjševanja revščine v Gruziji: pogled socialnega dela
mentorica: prof. dr. Vesna Leskošek
somentorica: prof. dr. Claudia Schneider

4. Mojca Vah Jevšnik
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Migracije zdravstvenih delavcev v Veliko Britanijo in na Norveško: implikacije globalnih verig skrbi za sistema držav blaginje
mentorica: prof. dr. Darja Zaviršek
somentorica: prof. dr. Claudia Schneider

5. Romana Zidar
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Uporabnost modelov strateškega socialnega marketinga za teorijo in prakso socialnega dela
mentorica: doc. dr. Tanja Kamin
somentorica: doc.dr. Bojana Mesec

6. Vesna Geršak
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli
mentorica: prof. dr. Simona Tancig

7. Bojan Kovačič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole
mentor: akad. prof. dr. Marjan Blažič   
somentorica: prof. dr. Janja Črčinovič Rozman
   
8. Karmen Kranjec Klopčič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole
mentorica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban  

9. Špela Kunčič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole
mentor: prof. dr. Jože Rugelj
somentorica: prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko

10. Leonida Novak
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju
mentor: prof. dr. Igor Saksida

11. Robert Potočnik
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje
mentorica: prof. dr. Tonka Tacol  
somentor: prof. dr. Gregor Torkar  

12. Alenka Rot Vrhovec
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski
mentorica: prof. dr. Marja Bešter Turk

13. Jerneja Žnidaršič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturnoumetnostne vzgoje
mentorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol
 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.