Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 24. november 2016

Datum objave: 24.11.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

24. november 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Biljana Božinovski
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Problematika slovensko-angleškega strokovnega izrazoslovja s področja borznega poslovanja
mentorica: prof. dr. Marjeta Vrbinc
somentor: prof. dr. Aleš Berk Skok

2. Nataša Bratina
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Doživljanje bivalnega okolja in vedenje prebivalcev v urbanih soseskah
mentor: prof. dr. Marko Polič

3. Anja Čuš
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Profil spominske oškodovanosti po kirurškem zdravljenju epilepsije levega medialnega temporalnega režnja
mentor: prof. dr. Grega Repovš
somentor: prof. dr. David B. Vodušek

4. Tomaž Fabec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Arheologija vrtač na Krasu
mentor: prof. dr. Predrag Novaković
somentorica: prof. dr. Nina Zupančič

5. Savina Frangež
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Filozofija in banalnost zla pri Hannah Arendt
mentor: prof. dr. Igor Pribac
somentorica: prof. dr. Vlasta Jalušič

6. Mala Kline
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Nova etična paradigma: Ustvarjanje alternativnih vizij soobstoja v sodobnih uprizoritvenih praksah
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec
somentorica: prof. dr. Bojana Kunst
somentor: prof. dr. Joe Kelleher

7. Marja Lorenčak Kiker
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga lokalnega muzeja pri oblikovanju identitete kraja: Primer muzeja na Rotovžu v Lembergu
mentorica: doc. ddr. Verena Vidrih Perko
somentorica: doc. dr. Jelka Pirkovič

8. Špela Petric
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
mentorica: prof. dr. Andreja Žele

9. Nika Siebenreich
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Delovanje naravnega oblikoslovja
mentor: akad. prof. dr. Janez Orešnik  
somentorica: doc. dr. Helena Dobrovoljc

10. Marko Sraka
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Prazgodovinske kronologije in kulturna zaporedja
mentor: prof. dr. Mihael Budja

11. Valerija Trojar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Spremembe jezikovne zmožnosti v srednji in pozni odraslosti
mentor: prof. dr. Marko Stabej

12. Vojko Veršnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Glasbeno življenje upokojencev na slovenskem Koroškem
mentor: prof. dr. Svanibor Pettan

13. Martina Zajc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Predlogi raziskovalnih projektov: medkulturni in prevodoslovni vidiki
mentorica: prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin