Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 1. december 2016

Datum objave: 01.12.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

1. december 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jasmina Beltram
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Identifikacija vzročnega gena za vitkost znotraj lokusa Fob3b2 pri miših
mentor: prof. dr. Simon Horvat

2. Angela Cividini
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna karakterizacija beljakovin v mleku kobile (Equus caballus)
mentor: prof. dr. Peter Dovč
somentorica: prof. dr. Mojca Narat

3. Gal Fidej
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Načini sanacij posledic ujm in uspešnost obnove sestojev na rastiščih bukovih gozdov
mentor: prof. dr. prof. dr. Jurij Diaci

4. Maja Grundner
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Interakcija fuzijskega fluorescenčnega proteina ostreolizina A in lizofosfolipidov z lipidnimi membranami in membranskimi domenami
mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
somentor: doc. dr. Jure Derganc

5. Katja Istenič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mikrokapsulacija katehinov in izvlečkov granatnega jabolka (Punica granatum L.) v polisaharidne nosilce
mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

6. Katarina Karničar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Proteomski pristop za študij biosinteze eritromicina pri aktinobakteriji Saccharopolyspora erythraea
mentorica: prof. dr. Polona Jamnik

7. Metod Kovačič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv tehnologije gojenja na vsebnost glukozinolatov pri tankolistnem dvoredcu (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) z različnih območij Slovenije
mentorica: prof. dr. Marijana Jakše
somentor: prof. dr. Robert Veberič  

8. Aleš Maver
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Sinteza heterogenih genomskih podatkov pri odkrivanju dednih dejavnikov za multifaktorske bolezni
mentor: prof. dr. Borut Peterlin

9. Ajda Moškrič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Postavitev filogenetskega ogrodja rodu slepih postranic Niphargus (Crustacea: Amphipoda) na podlagi molekulskih metod
mentor: prof. dr. Rudi Verovnik
somentor: prof. dr. Boris Sket

10. Monika Novak Babič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Glive v izbranih gospodinjskih aparatih in njihov prenos iz naravnih okolij
mentorica: doc. dr. Polona Zalar        
 
11. Maja Šikić Pogačar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Adhezivnost bakterije Campylobacter jejuni K49/4 v celičnih linijah črevesnih epitelnih celic in protiadhezijska učinkovitost izbranih rastlinskih izvlečkov
mentorica: prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk
somentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina

12. Nika Weber
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Spremembe izbranih metabolitov v različnih organih žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) ob okužbi z glivami iz rodu Colletotrichum in ob različnih režimih namakanja
mentor: prof. dr. Franc Štampar

13. Marko Zupan
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Statistično modeliranje vsebnosti izbranih kovin v vrtninah glede na lastnosti tal na območju Celja
mentorica: prof. dr. Helena Grčman
somentorica: prof. dr. Katarina Košmelj

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.