Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 2. december 2016

Datum objave: 02.12.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

2. december 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Nataša Adžić
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Raznolikost in fenomenologija elektrostatičnih interakcij v fiziki proteinov
mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik

2. Nino Bašić
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Algebrajski pristop k obravnavi nekaterih družin kemijskih grafov
mentor: prof. dr. Tomaž Pisanski
somentor: prof. dr. Patrick William Fowler

3. Urban Jezernik
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Univerzalne komutatorske relacije
mentor: prof. dr. Primož Moravec

4. Jelena Klisara
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Grafovski pristop za analizo kompleksnih omrežij
mentor: prof. dr. Riste Škrekovski
somentor: prof. dr. Janez Povh

5. Jan Kogoj
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Mikroskopski mehanizmi ultra hitre relaksacije v koreliranih elektronskih sistemih
mentor: prof. dr. Janez Bonča

6. Blaž Mikuž
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Modeliranje turbulentnega toka v gorivnem svežnju tlačnovodnega jedrskega reaktorja
mentor: prof. dr. Iztok Tiselj

7. Jyoti Prakash Biswal           
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Meritev tvorbe cc̄cc̄ pri anihilacijah elektronov in pozitronov mentor: doc. dr. Marko Bračko

8. Ana Varlec
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Električne, optične in strukturne lastnosti nanomaterialov na osnovi molibdena in njihovih polimernih kompozitov
mentorica: prof. dr. Maja Remškar

9. Anže Založnik
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Interakcija atomarnega vodika z materiali za notranje stene fuzijskih reaktorjev
mentor: prof. dr. Primož Pelicon
somentorica: znan. sod. dr. Sabina Markelj

10. Kornelija Marzel
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Analiza institucij varuha človekovih pravic s poudarkom na legalnosti in legitimnosti
mentor: prof. dr. Mirko Pečarič
somentorica: prof. dr. Polonca Kovač

12. Milan Rman
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Profesionalizacija slovenske državne uprave
mentor: prof. dr. Marjan Brezovšek
somentor: prof. dr. Janez Stare

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.