Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 14. september 2017

Datum objave: 14.09.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

14. september 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Jožef Križaj
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Kulturni kapital in značilnosti migracij slovenskih nogometašev
mentorica: prof. dr. Mojca Doupona Topič

2. Maja Smrdu
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Fenomenologija fair playa vrhunskih športnikov v ekipnih športih
mentor: prof. dr. Matej Tušak
somentor: prof. dr. Urban Kordeš

3. Martin Zorko
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Vpliv širine smuči na kinematiko kolenskega sklepa v smučarskem zavoju
mentor: prof. dr. Matej Supej
somentorica: izr. prof. dr. Katja Tomažin

4. Tina Grapar Žargi
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinki predoperativne ishemične vadbe na atrofijo mišice quadriceps femoris po artroskopskih operacijah kolenskega sklepa
mentor: izr. prof. dr. Matej Drobnič         
somentor: doc. dr. Alan Kacin

5. Matej Keršič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv perioperativnih anatomskih sprememb okolčja na klinični izid primarne artroplastike kolka
mentor: izr. prof. dr. Blaž Mavčič   

6. Helena Korošec Jagodič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Razpoložljivost psihiatričnih storitev in samomorilnost po izbranih  regijah v Sloveniji
mentor: prof. dr. Peter Pregelj

7. Špela Kos
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija genskega elektroprenosa v kožo za nadzorovan vnos plazmidne DNA
mentor: prof. dr. Gregor Serša        

8. Davor Obradović
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Citotoksin Cdt iz Aggregatibacter actinomycetemcomitans s krajšo podenoto CdtB: biokemijska in funkcionalna karakterizacija
mentor: prof. dr. Peter Maček
somentor: doc. dr. Matej Butala

9. Aleš Rozman
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke z bronhoskopsko ultrazvočno elastografijo
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Fležar                   
somentor: doc. dr. Viljem Kovač

10. Monika Savarin
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Antiangiogeni in radiosenzibilizirajoči učinek  elektrogenske terapije proti endoglinu na eksperimentalnih tumorskih modelih
mentor: prof. dr. Gregor Serša        
somentor: prof. dr. Tomaž Jarm

11. Vilma Sem
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Uvrščanje neuravnoteženih visoko razsežnih podatkov v več razredov
mentorica: izr. prof. dr. Lara Lusa                   

12. Mojca Serdt
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj metode retrospektivnega pregleda medicinske dokumentacije za oceno občutljivosti običajne metode za prepoznavanje bolnišničnih okužb v presečnih raziskavah
mentorica: izr. prof. dr. Irena Klavs        
somentorica: doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc

13. Julij Šelb
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Celostna obravnava diagnostike bolnika z alergijo po piku kožekrilcev (Hymenoptera)
mentor: prof. dr. Mitja Košnik       
somentor: izr. prof. dr. Peter Korošec

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.