Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 15. marec 2018

Datum objave: 15.03.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

15. marec 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Mitja Drab
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Elektrostatske lastnosti nanostruktur v modelih celičnih membran
mentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič

2. Katarina Flajšman
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv individualnih, populacijskih in okoljskih dejavnikov na izbrane parametre razmnoževalnega uspeha samic evropske srne (Capreolus capreolus L.)
mentor: izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
somentor: izr. prof. dr. Klemen Jerina

3. Hristo Hristov
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv znanja, senzoričnih kompetenc in samozavesti pri mladih odraslih na izbiro vira informacij ob nakupu vina mentor: izr. prof. dr. Aleš Kuhar

4. Ranko Glumac
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Primerjalna analiza pričakovanj deležnikov od kmetijsko okoljskega programa v Sloveniji in na Hrvaškem mentor: prof. dr. Andrej Udovč
somentorica: prof. dr. Ramona Franić

5. Andrej Ovca
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Skladnost formalnega izobraževanja na področju varnosti živil s potrebami živilsko-prehransko-oskrbovalne verige
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentorica: doc. dr. Mojca Jevšnik

6. Tine Pokorn
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Identifikacija potencialnih tarč viroidnih malih RNA (vd-sRNA) v hmelju (Humulus lupulus L.).
mentor: izr. prof. dr. Jernej Jakše

7. Vasja Progar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Transkriptomska analiza genov hmelja (Humulus lupulus L.) po okužbi s fitopatogeno glivo Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold
mentorica: prof. dr. Branka Javornik

8. Petra Rogina Skvarč
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Klinični pomen analize molekul CD64 in mikrobne 16S rRNA pri diagnostiki sepse
mentorica: doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc

9. Blaž Žabkar
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija
mentorica: izr. prof. dr. Barbara Simonič

10. Katarina Pavšič Vrtač
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Elementi v sledovih v krmi na območju Slovenije
mentorica: viš. znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
somentor: prof. dr. Janez Salobir

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.