Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 30. marec 2018

Datum objave: 30.03.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

30. marec 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Marijana Car
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Načela umetniškega ustvarjanja v poslovnih organizacijah: primer slovenske oblikovalske industrije
mentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
somentor: prof. dr. Robert D. Austin

2. Jure Požgan
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Zunanje okolje in zunanjepolitično delovanje Evropske unije: pokonfliktna obnova Kosova in sodelovanje z državami AKP regije
mentorica: izr. prof. dr. Petra Roter

3. Katarina Štebe
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Staranje, identiteta starosti in večplastna neenakost v sodobni družbi
mentorica: zasl. prof. dr. Maca Jogan
somentorica: prof. dr. Valentina Hlebec

4. Tanja Dominko
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Posthumano in literatura
mentor: prof. dr. Vid Snoj

5. Peter Janjušević
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami
mentor: izr. prof. dr. Robert Masten
somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan

6. Jernej Kaluža
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Koncept navade v filozofiji Gillesa Deleuza
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec

7. Uroš Košir
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Arheologija soške fronte
mentorica: izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik
somentor: doc. dr. Andrej Gaspari

8. Igor Martić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv rock poezije na sodobno ameriško pesniško tradicijo
mentor: prof. dr. Igor Maver

9. Katarina Rigler Šilc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Frazeološka kompetenca slovenskega mladostnika
mentorica: prof. dr. Erika Kržišnik

10. Sara Špelec
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Aleksander I. Zedinitelj v slovenskem medijskem diskurzu (1918–1934)
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik

11. Ana Tavčar-Pirkovič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Komunikativne in slogovne funkcije desne periferije v nemški povedi
mentor: prof. dr. Stojan Bračič
somentorica: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

12. Zora Žbontar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vizualna kultura zgodnjega srednjega veka: Stičišče kolektivnega spomina in mentalitet
mentorica: zasl. prof. ddr. Nataša Golob

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.