Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 14. junij 2018

Datum objave: 14.06.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

14. junij 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Danijela Blanuša Trošelj
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok na Hrvaškem mentorica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan
somentor. izr. prof. dr. Janez Vogrinc

2. Miroslav Huzjak
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje
mentorica: izr. prof. dr. Tonka Tacol
somentor: izr. prof. dr. Janez Vogrinc

3. Martina Kač Nemanič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Duh
somentor: izr. prof. dr. Janez Vogrinc

4. Letricija Linardić
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji
mentorica: izr. prof. dr. Tonka Tacol  
somentor: izr. prof. dr. Janez Vogrinc

5. Adrijana Mastnak
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja
mentorica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan
somentor: doc. dr. Zlatan Magajna

6. Mojca Pečar
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev
mentorica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan

7. Jerneja Terčon
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Odkrivanje in celostna specialnopedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije
mentorica: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
somentor: prof. dr. David Neubauer

8. Matej Čehovin
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode
mentor: prof. dr. Boris Kompare
somentorica: izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

9. Simon Starček
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin
mentor: doc. dr. Dušan Petrovič
somentorica: izr. prof. dr. Andreja Cirman

10. Jošt Sodnik
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
mentor: prof. dr. Matjaž Mikoš

11. Iztok Šušteršič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Utrjevanje stavb s križno lepljenimi lesenimi ploščami
mentor: prof. dr. Vojko Kilar
somentor: prof. dr. Miha Tomaževič
 
12. Tilen Urbančič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje geometrične podobnosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja
mentor: prof. dr. Bojan Stopar
somentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.