Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 7. november 2018

Datum objave: 07.11.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
7. november 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Ida Djurdjevič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Transkriptomska analiza in celično ozadje nastanka marmoriranega pigmentnega vzorca pri soški postrvi (Salmo marmoratus, Cuvier 1817)
mentorica: izr. prof. dr. Simona Sušnik Bajec

2. Staša Kosler
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj gensko spremenjenih mlečnokislinskih bakterij za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
somentor: doc. dr. Aleš Berlec

3. Maruša Matko
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Obravnava tveganj, povezanih z izrednimi vremenskimi dogodki, pri načrtovanju elektro-energetske infrastrukture
mentor: doc. dr. Branko Kontić
somentorica: prof. dr. Mojca Golobič

4. Petra Muri
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija produkcije biovodika z imobiliziranimi obogatenimi mikrobnimi združbami v reaktorju s čepastim tokom
mentor: prof. dr. Albin Pintar
somentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar

5. Tanja Potočnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje botaničnega in geografskega porekla ter vpliv praženja semen na kemijsko sestavo bučnega olja
mentor: doc. dr. Iztok Jože Košir
somentor: prof. dr. Rajko Vidrih

6. Zala Zorenč
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Sinteza, sestava in obstojnost antocianinov v plodovih različnih vrst jagodičja
mentorica: doc. dr. Maja Mikulič Petkovšek
somentor: prof. dr. Robert Veberič

7. Jasna Brčić
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturne študije z gvanini in citozini bogatih oligonukleotidov povezanih z nevrodegenerativnimi obolenji
mentor: prof. dr. Janez Plavec  

8. Andrej Emanuel Cotman
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Asimetrične redukcije ketonov, katalizirane s kovinskimi kompleksi
mentorica: viš. znan. sod. dr. Barbara Mohar
somentor: prof. dr. Boris Šket
                          
9. Eva Kranjc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Določanje metabolitov navadnega volčjega jabolka (Physalis alkekengi L.) s kromatografskimi in sklopljenimi tehnikami
mentorica: viš. znan. sod. dr. Irena Vovk
somentorica: prof. dr. Helena Prosen

10. Žiga Štirn
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje in uporaba polimernih materialov s sposobnostjo samoceljenja na osnovi Diels-Alder reakcije
mentor: prof. dr. Matjaž Krajnc  

11. Urša Tomažin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Priprava, karakterizacija in uporaba enaminonskih ligandov
mentor: prof. dr. Jurij Svete  

12. Katja Traven
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Nove rutenijeve(II) koordinacijske spojine z N,N-, N,O- in N,N,N-donorskimi ligandi
mentor: prof. dr. Iztok Turel

13. Matija Uršič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza in karakterizacija rutenijevih kompleksov s fosfinskimi ligandi
mentor: prof. dr. Anton Meden
somentor: prof. dr. Iztok Turel

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.