Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 6. februar 2019

Datum objave: 06.02.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

6. februar 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani prof. Boštjan Botas Kenda je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Zdravko Drenjančević    
z Akademije za glasbo

naslov dr. disertacije: Elementi ljudske glasbe Slavonije v delih skladateljev umetniške glasbe 20. stoletja
mentor: prof. mag. Ivan Florjanc

2. Maruša Bizjak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv metformina na rakave celice v kulturi v odvisnosti od razpoložljivih hranil
mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin
somentor: doc. dr. Sergej Pirkmajer

3. Anka Čebulj
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Metabolni odziv plodov jablane (Malus domestica Borkh.) na fiziološke motnje
mentor: prof. dr. Robert Veberič

4. Jernej Jevšenak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Nelinearno modeliranje povezav med lesnimi branikami in okoljem
mentor: izr. prof. dr. Tomislav Levanič
somentor: prof. dr. Sašo Džeroski

5. Miha Ocvirk
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje pristnosti hmelja (Humulus lupulus L.) in analiza aromatičnih sestavin hmelja v pivu
mentor: doc. dr. Iztok Jože Košir
somentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

6. Martina Peršić
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vsebnost in sinteza oligomernih proantocianidinov in drugih nizkomolekularnih spojin iz skupine taninov v organih različnih sadnih vrst
mentorica: doc. dr. Ana Slatnar
somentorica: doc. dr. Jerneja Jakopič

7.  Blaž Podrižnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Biološka aktivnost in skladiščenje cvetnega prahu v celicah satja kranjske čebele (Apis mellifera carnica)
mentor: izr. prof. dr. Janko Božič

8. Nataša Šink
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv integrirane in ekološke pridelave na morfološke lastnosti in vsebnost izbranih primarnih in sekundarnih metabolitov v korenju (Daucus carota L.)
mentorica: prof. dr. Nina Kacjan Maršić
somentorica: doc. dr. Maja Mikulič Petkovšek

9. Miha Tome
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mehanizem odpornosti proti azolom v kvasovki Candida glabrata v prisotnosti imunosupresiva mikofenolne kisline
 mentor: prof. dr. Peter  Raspor
somentor: prof. dr. Karl Kuchler

10. Katja Zdešar Kotnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Smiselnost uporabe vitaminskih in mineralnih prehranskih dopolnil pri mladostnikih
mentorica: izr. prof. dr. Petra Golja
somentor: prof. dr. Gregor Jurak

11. Boban Đorđević
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje vpliva informacijskega sistema za upravljanje železniškega prometa na razpoložljivost železniške infrastrukture z večkriterijskim modelom
mentor: prof. dr. Tomislav Josip Mlinarić
somentorica: doc. dr. Evelin Krmac

12. Jasna Mićunović
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Genotipi in rezistotipi bakterije Salmonella Typhimurium v Sloveniji v obdobju 2000 do 2012
mentor: znan. svet. dr. Matjaž Ocepek

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.