Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 8 doktorjev znanosti 10. oktober 2019

Datum objave: 10.10.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI

10. oktober 2019 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice znanosti:

1. Živa Lavriša
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču
mentor: doc. dr. Igor Pravst

2. Diana Paveljšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mehanizmi aktivacije naravne imunosti celic črevesnega epitelija z izbranimi probiotičnimi sevi bakterij
mentorica: prof. dr. Irena Rogelj
somentor: prof. dr. Roman Jerala

3. Katja Šuster
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje bakterij rodu Staphylococcus pri okužbah sklepnih protez z uporabo bakteriofaga K in sonikacijo sklepnih protez
mentor: prof. dr. Andrej Cör
somentor: izr. prof. dr. Aleš Podgornik

4. Ana Bezenšek
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra
mentorica: doc. dr. Marta Macedoni Lukšič
somentorica: prof. dr. Mojca Juriševič

5. Ivanka Bider Petelin
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let
mentorica: doc. dr. Martina Ozbič

6. Aleksandra Čergan Ristić
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Proces pomoči na podlagi potreb družin z otroki s posebnimi potrebami
mentorica: doc. dr. Martina Ozbič
somentorica: izr. prof. dr. Lia Katarina Erzar Kompan

7. Romina Plešec Gašparič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje
mentorica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan  

8. Mojca Filipič Sterle
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih
mentorica: prof. dr. Lesley Verhofstadt
somentor: prof. dr. Christian Gostečnik

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.