Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 14. november 2019

Datum objave: 14.11.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

14. november 2019 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Marjeta Lisjak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga akvaporina 4 v uravnavanju volumna astrocitov
mentor: doc. dr. Jernej Jorgačevski

2. Roman Luštrik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Modeli s prostorsko omejitvijo za ocenjevanje gostote superpopulacije
mentor: doc. dr. Tomaž Skrbinšek

3. Anija Orel
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Učinkovitost doma pripravljene pasirane hrane in enteralne formule pri zdravljenju podhranjenosti bolnikov s težko stopnjo prizadetosti osrednjega živčevja
mentorica: prof. dr. Nataša Fidler Mis
somentor: doc. dr. Matjaž Homan

4. Monika Šporin
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Izboljšanje prehranske vrednosti in trajnosti kruha z dodatkom grozdnih tropin in oljčne pogače
mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina
somentor: doc. dr. Boris Kovač

5. Helena Volk
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Funkcijska analiza kandidatnih efektorskih proteinov glive Verticillium nonalfalfae
mentorica: prof. dr. Branka Javornik
somentorica: doc. dr. Sabina Berne

6. Ana Miklavžin
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje polielektrolitnih nanodelcev za peroralno dostavo proteinskih učinkovin
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
somentorica: znan. sod. dr. Mateja Cegnar

7. Tanja Rozman Peterka
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Proučevanje stabilnosti slabo topne makrolidne učinkovine v heterogenih farmacevtskih sistemih
mentor: prof. dr. Uroš Urleb

8. Tjaša Tibaut
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje zaviralcev bakterijskih avtolitičnih encimov N-acetil glukozaminidaz
mentorica: izr. prof. dr. Marjana Novič
somentor: prof. dr. Marko Anderluh

9. Sara Drvarič Talian
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Študij vpliva izbranih procesov in parametrov na notranjo upornost litij-žveplovih akumulatorjev
mentor: izr. prof. dr. Robert Dominko

10. Ida Kraševec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj analiznih metod za določanje benzotriazolnih spojin v okoljskih vzorcih
mentorica: prof. dr. Helena Prosen

11. Boštjan Žener
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Optimizacija priprave in strukturne lastnosti dopiranega nanodimenzioniranega titanovega dioksida
mentorica: izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec

12. Niko Colnerič
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Prepoznavanje čustev na Twitterju z uporabo nevronskih mrež
mentor: prof. dr. Janez Demšar

13. Gregor Weiss
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Učenje besedilnega razčlenjevanja diskurzov
mentor: prof. dr. Marko Bajec

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.