Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 23 januar 2020

Datum objave: 23.01.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. januarja 2020 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Dmitrović je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Sanda Franić
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Poslovni angeli in zgodnja faza investicijskega procesa: dejavniki, ki vplivajo na odločitvene procese
mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek

2. Adriana Galant
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Ekonomski in poročevalski vidiki družbene odgovornosti podjetij
mentor: prof. dr. Simon Čadež

3. Predrag Korica
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Določitev faktorjev vpliva in posledic ravnanja z odpadki s poudarkom na preprečevanju njihovega nastajanja
mentorica: izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn
somentorica: izr. prof. dr. Andreja Cirman

4. Žiga Medoš
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Termodinamske raziskave micelizacije alkalijskih in kvaternih amonijevih alkil karboksilatov ter njihovih prekurzorjev
mentorica: prof. dr. Marija Bešter-Rogač

5. Urška Slapšak
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Študija prostorskih struktur, dinamike in interakcij  prionskih proteinov z jedrsko magnetno resonanco
mentor: prof. dr. Janez Plavec

6. Marko Trampuž
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Matematično modeliranje šaržne kristalizacije učinkovine pri različnih pogojih obratovanja
mentor: doc. dr. Blaž Likozar

7. Miha Kragelj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga kulture pri razvoju političnih in gospodarskih odnosov med Slovaško in Slovenijo
mentorica: doc. dr. Špela Sevšek Šramel

8. Adrijana Biba Rebolj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov  
mentorica: izr. prof. dr. Barbara Šteh
somentorica: prof. dr. Irena Lesar

9. Mojca Rupar Korošec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Od zavesti do subjekta: od Locka do psihoanalize
mentor: prof. dr. Mladen Dolar

10. Seta Štuhec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba trirazsežnostnega dokumentiranja za arheološko analizo stoječe vernakularne arhitekture
mentor: prof. dr. Predrag Novaković
somentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž

11. Barbara Žabota
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Protestantizem v Ljubljani od začetkov v dvajsetih letih 16. stoletja do konca dvajsetih let 17. stoletja
mentor: izr. prof. dr. Sašo Jerše

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.