Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 23.6.2020

Datum objave: 23.06.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI 
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI
23. junij 2020 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Igor Papič

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorje znanosti:

1. Ivan Rubinić
Ekonomska fakulteta
naslov dr. disertacije: Dinamika ekonomske neenakosti v državah evro območja na temelju marksistične teorije izkoriščanja
mentor: prof. dr. Maks Tajnikar

2. Bruno Škrinjarić
Ekonomska fakulteta
naslov dr. disertacije: Ključne kompetence diplomantov na področju ekonomskih in poslovnih ved
mentorica: prof. dr. Polona Domadenik

3. Tadej Dubrovnik
Pravna fakulteta
naslov dr. disertacije: Konstituiranje funkcije predsednika republike v bivših socialističnih državah
mentor: prof. dr. Igor Kaučič

4. Damjan Gantar
Pravna fakulteta
naslov dr. disertacije: Varstvo pravic uporabnikov storitev na področju negospodarskih javnih služb
mentor: prof. dr. Gorazd Trpin

5. Dušan Mitrović
Pravna fakulteta
naslov dr. disertacije: Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu
mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek
somentor: izr. prof. dr. Mitja Kovač

6. Avdylkader Mucaj
Pravna fakulteta
naslov dr. disertacije: Izzivi javnopravnega uveljavljanja konkurenčnega prava na Kosovu
mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek