Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 6 doktorjev znanosti 30. september 2020

Datum objave: 30.09.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI

30. september 2020 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Tanja Dmitrović je danes promovirala naslednje doktorice in doktorja znanosti: 

1. Blaž Radej
Fakulteta za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Prilagodljiv sistem kakovosti glede na tehnične lastnosti merilnikov električne energije
mentor: izr. prof. dr. Gaber Begeš      

2. Nejc Lamovšek
Fakulteta za upravo
naslov dr. disertacije: Analiza učinkovitosti javnih biomedicinskih laboratorijev v Sloveniji z vidika doseganja njihove optimalne velikosti
mentorica: prof. dr. Maja Klun
somentor: izr. prof. dr. Milan Skitek 

3. Melinda Mula
Pedagoška fakulteta
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in evalvacija učnega modela za poglabljanje učenčevega razumevanja odstotkov
mentorica: prof. dr. Tatjana Hodnik 

4. Jasmina Kolbl
Pedagoška fakulteta
naslov dr. disertacije: Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov
mentor: prof. dr. Iztok Devetak
somentorica: prof. dr. Mojca Juriševič 

5. Darja Plavčak
Pedagoška fakulteta
naslov dr. disertacije: Socialne spretnosti učencev v osnovni šoli s prilagojenim programom
mentorica: izr. prof. dr. Alenka Kobolt 

6. Katarina Grom
Pedagoška fakulteta
naslov dr. disertacije: Razvijanje pismenosti po modelu vertikalnega opismenjevanja
mentor: prof. dr. Igor Saksida