Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 23. december 2020

Datum objave: 23.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
23. december 2020  

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:  
dr. Katja Gobec
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Učinkovitost metode konceptualne spremembe pri poučevanju fotosinteze v biotehniških izobraževalnih programih
mentorica: izr. prof. dr. Jelka Strgar
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Anja Kavčič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv selena na privzem, vezavne oblike in biodostopnost živega srebra v izbranih rastlinah in glivah
mentorica: prof. dr. Katarina Vogel Mikuš
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Davor Kržišnik
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Povezava med laboratorijskimi in terenskimi preizkusi pri vrednotenju življenjske dobe lesa
mentor: prof. dr. Miha Humar 
somentor: doc. dr. Boštjan Lesar 
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Lea Lavrič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Obdelava anaerobnega digestata z mikroalgami in termofilna proizvodnja bioplina iz živilskih odpadkov in mikroalgne biomase
mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar
somentorica: prof. dr. Andreja Cirman
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Manca Pajnič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv nanomateriala črnega ogljika na membrane krvnih celic
mentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič 
somentor: doc. dr. Andrej Starc 
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Klemen Ambrožič
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Karakterizacija polja žarkov gamma v reaktorju IJS TRIGA
mentor: izr. prof. dr. Luka Snoj
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Danijela Birko
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Študij populacije spektroskopskih dvojnih zvezd z enojnimi črtami v pregledu neba RAVE
mentor: prof. dr. Tomaž Zwitter
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Bojan Hiti
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Sevalna odpornost detektorjev CMOS za nadgradnjo notranjega sledilnika ATLAS
mentor: viš. znan. sod. dr. Igor Mandić
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Barbara Ikica
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Evolucijska dinamika na razvijajočih se grafih
mentor: prof. dr. Matjaž Konvalinka
somentor: prof. dr. Matjaž Perc 
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Bor Kos 
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Uporaba hibridnih metod za transport nevtronov in analizo občutljivosti
mentor: prof. dr. Ivan Aleksander Kodeli 
somentor: dr. Scott W. Mosher 
kratka predstavitev raziskovalnega dela             

dr. Jure Oder
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Direktne numerične simulacije toka čez stopnico s prenosom toplote
mentor: prof. dr. Iztok Tiselj
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Anja Pusovnik
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Tok svetlobe v metamaterialih na osnovi nematskih tekočin
mentor: izr. prof. Miha Ravnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Muhammad Saqib
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Lastnosti poljske emisije iz nanožičk volframovih oksidov
mentorica: prof. dr. Maja Remškar
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Žiga Štancar
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Analiza nevtronskih diagnostičnih sistemov v velikih tokamakih
mentor: izr. prof. dr. Luka Snoj somentor: dr. Henri Weisen
kratka predstavitev raziskovalnega dela  

dr. Lenart Zadnik
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Neravnovesni integrabilni kvantni dinamični sistemi
mentor: prof. dr. Tomaž Prosen
kratka predstavitev raziskovalnega dela