Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 24. marec 2021

Datum objave: 24.03.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
24. marec 2021

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Sara Bertok
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Farmakogenetika protiepileptičnih zdravil pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo
mentorica: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
somentorica: izr. prof. dr. Zvonka Rener Primec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Andreja Kežar
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Preučevanje zgradbe plašča krompirjevega virusa Y in pripadajočih virusom podobnih delcev
mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Katarina Kouter
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Metilacija DNA pri slovenskih moških, žrtvah samomora z obešanjem
mentorica: izr. prof. dr. Alja Videtič Paska
somentor: izr. prof. dr. Tomaž Zupanc
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Sanda Lah Kravanja
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Ovrednotenje lege in funkcije jezika v preventivi artikulacijskih motenj odprtega griza sekalcev pri predšolskih otrocih s tridimenzionalno ultrazvočno preiskavo
mentorica: prof. dr. Maja Ovsenik
somentorica: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Andrej Moličnik
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv asimetrije kolčne glavice na tveganje za nastanek zgodnje artroze kolka po Perthesovi bolezni
mentor: izr. prof. dr. Drago Dolinar
somentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Martina Nikšić Žakelj
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Mehanizmi celične odpornosti v predhodno obsevanih tumorjih na elektrokemoterapijo s cisplatinom ali bleomicinom
mentor: prof. dr. Primož Strojan
somentor: prof. dr. Gregor Serša
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Gregor Novak
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Ocenjevanje mesta odvzema biopsij pri aktivni Crohnovi bolezni
mentor: prof. dr. Borut Štabuc
somentor: prof. Geert D'Haens
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Domen Plut
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vloga standardizirane ultrazvočne preiskave pri ugotavljanju zgodnje hemofilične artropatije
mentorica: izr. prof. dr. Vladka Salapura
somentorica: izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Mirjam Rogl Butina
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Spremembe v zdravstvenem vedenju bolnikov po postavljeni diagnozi kožnega melanoma
mentor: izr. prof. dr. Igor Bartenjev
somentor: prof. dr. Igor Švab
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Polona Rus Prelog
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Individualni in kontekstualni psihosocialni dejavniki zaščite in ogroženosti duševnega zdravja prvesnic v nosečnosti in po porodu
mentorica: izr. prof. dr. Maja Rus Makovec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Stella Sekulić
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Oralno in sistemsko zdravje ter potrebe po zdravljenju zobozdravstvenih pacientov: klinična validacija novega modela oralnega zdravja
mentorica: prof. dr. Ksenija Rener Sitar
somentor: Assoc. Prof. Mike T. John
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tanja Soklič Košak
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Imunofenotipizacija kroničnega polipoznega in nepolipoznega rinosinuzitisa
mentor: izr. prof. dr. Peter Korošec
somentorica: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Barbara Šenk
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Genetske spremembe akvaporina 1 kot dejavnik tveganja za nastanek malignega mezotelioma in označevalec odgovora na zdravljenje s cisplatinom
mentorica: izr. prof. dr. Alenka Franko
somentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Biljana Štern
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv občutka koherentnosti na kakovost življenja in subjektivno oceno zdravja pri bolnikih z multiplo sklerozo
mentorica: prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj
somentorica: prof. dr. Tanja Hojs Fabjan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tine Tesovnik
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Majhne nekodirajoče RNA zunajceličnih veziklov pri sladkorni bolezni tipa 1
mentor: prof. dr. Tadej Battelino
somentorica: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Barbara Helena Zobec Logar
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Razvoj in ocena uporabe individualnih aplikatorjev v ginekološki brahiterapiji
mentorica: doc. dr. Barbara Šegedin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tomaž Mark Zorec
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Opredelitev genomske raznolikosti virusa molluscum contagiosum
mentor: prof. dr. Mario Poljak
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tina Zupančič
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv keratinskega citoskeleta na celični odgovor povzročen z ionizirajočim sevanjem in citokini receptorjev smrti
mentorica: viš. znan. sod. dr. Mirjana Liović
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Katarina Žnidar
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv genskega elektroprenosa na izražanje citosolnih senzorjev DNA v tumorskih in normalnih celicah in vitro in in vivo
mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Boštjan Guček
Teološka fakulteta
naslov doktorske disertacije: Družbeni položaj duhovščine na Slovenskem med vojnama
mentor: prof. dr. Bogdan Kolar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Urška Lampret
Teološka fakulteta
naslov doktorske disertacije: Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem
mentor: izr. prof. dr. Vojko Strahovnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nina Mikulin
Teološka fakulteta
naslov doktorske disertacije: Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative
mentorica: izr. prof. dr. Katarina Kompan Erzar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Dejan Pacek
Teološka fakulteta
naslov doktorske disertacije: Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške Verske komisije
mentor: doc. dr. Matjaž Ambrožič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Karmen Pevc
Teološka fakulteta
naslov doktorske disertacije: Povezanost med brezposelnostjo mladih odraslih, samopodobo in odnosi v izvorni družini
mentorica: izr. prof. dr. Barbara Simonič
kratka predstavitev raziskovalnega dela