Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 26. marec 2021

Datum objave: 26.03.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Matic Kocijančič
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Mit o Antigoni v povojni slovenski književnosti, filozofiji in družbenopolitičnem diskurzu
mentor: prof. dr. Vid Snoj
somentor: doc. dr. Branko Senegačnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Renata Mavri
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vrednotenje in načrtovanje trajnostnih oblik rekreacije v zavarovanih območjih Slovenije
mentorica: izr. prof. dr. Irena Mrak
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Borislav Mihačević
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Pomen politične misli pri Hannah Arendt skozi Heideggerja in Aristotela
mentor: prof. dr. Janko Lozar Mrevlje
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Gašper Pirc
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Perspektive hermenevtike v filozofiji prava in normativni etiki
mentor: prof. dr. Dean Komel
somentor: izr. prof. dr. Iztok Simoniti
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jernej Rihter
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Stratigrafija grobišča Župna cerkev v Kranju in tipokronologija zgodnjesrednjeveškega nakita
mentor: prof. dr. Andrej Pleterski
kratka predstavitev raziskovalnega dela 

dr. Adam Julian Rudder
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Fleksibilne pripadnosti v afriško-slovenski skupnosti
mentorica: prof. dr. Svetlana Slapšak
somentorica: doc. dr. Ana Sarah Lunaček Brumen
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Vesna Tratnik
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim in poselitev Dolenjske v pozni antiki
mentorica: doc. dr. Tina Milavec
somentorica: izr. prof. dr. Janka Istenič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Sabina Zorčič
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Habitus, kapitali in identitete v sporazumevalnih praksah na avstrijskem Koroškem
mentorica: prof. dr. Sonja Novak Lukanovič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Dora Domajnko
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Kompenzacija histereze anizotropnega magnetouporovnega senzorja za merjenje pomika ali zasuka s pomočjo modela zaostajajočih domen
mentor: prof. dr. Dejan Križaj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tomaž Munih
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Zasnova in optimizacija večpolnega reluktančnega elektromehanskega pretvornika
mentor: prof. dr. Damijan Miljavec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Borut Zemljarič
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v dinamiki kompaktnega visokonapetostnega daljnovoda
mentor: doc. dr. Valentin  Ažbe
somentor: prof. dr. Janko Slavič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Iliriana Tahiraj
Pedagoška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vloga organizacijske kulture pri procesih sprememb v visokem šolstvu
mentor: prof. dr. Janez Krek
kratka predstavitev raziskovalnega dela